Ekonomický prehľad 14. týždňa

Miera nezamestnanosti na Slovensku v marci opäť klesla, a to z februárových 13,5 % na 13,3 %. Bola tak mierne nižšia než náš odhad  (13,4 %) aj konsenzus trhu (13,5 %). K poklesu prispel mierne nižší prílev nových uchádzačov o zamestnanie pri solídnom tempe umiestňovania na trhu práce. Nezamestnanosť tak pokračuje v trende postupného znižovania, ktorý začal ešte v polovici minulého roka. Pokles nezamestnanosti sme videli aj v sezónne očistených číslach.

Martin Baláž 24. 04. 2014 2 min.
Ekonomický prehľad Ekonomický prehľad Stock market increase from 4freephotos.com

Eurostat potvrdil pokles inflácie veurozóne

Eurostat minulý týždeň potvrdil infláciu za marec, ktorá v eurozóne klesla na 0,5 % medziročne. Zápornú mieru inflácie dosiahlo až 5 krajín, medzi nimi aj Slovensko (- 0,2 %). Pokles zaznamenala aj jadrová inflácia, ktorá v eurozóne dosiahla 0,7 %. Rast cien tak zostáva výrazne pod cieľom ECB (2 %), čo zvyšuje tlak na ďalšie uvoľnenie menovej politiky.

Nálada ekonómov ZEW mierne horšia

Prieskum nálady nemeckých ekonómov ZEW zaznamenal ďalšie zhoršenie očakávaní, ktoré zrejme súvisí s napätím na Ukrajine. Na druhej strane, vnímanie súčasnej situácie sa opäť zlepšilo –čo naznačuje pokračovanie silného rastu nemeckej ekonomiky aj v druhom kvartáli. Už tento týždeň budú zverejnené indexy PMI, ktoré by podľa očakávanítrhu mali zostať v blízkosti marcových hodnôt.

Maloobchodné tržby v USA pokračujú v raste

Maloobchodné tržby v Spojených štátoch v marci zaznamenali medzimesačný rast o 1,1 %, čím prekonali očakávania trhu (+0,8 %). Februárové dáta boli taktiež mierne revidované nahor. V rámci jednotlivých kategórií bol rast opäť najvýraznejší v segmente automobilov. Naopak, tržby v obchodoch s elektronikou a na čerpacích staniciach klesali. Spotreba domácností tak v USA zostáva pomerne silná.

Čínsky rast spomalil na 7,4% r/ r

Rast čínskej ekonomiky v prvom štvrťroku dosiahol tempo 7,4 % medziročne, čím jemne prekonal očakávania trhu (7,3 %). Čína však stále rástla pomalšie než vo štvrtom kvartáli 2013 (7,7 %). Spomalenie rastu je dôsledkom štrukturálnych reforiem, ktoré Čína postupne realizuje. Tie sa pomaly začínajú prejavovať aj v štruktúre jej HDP –kde podiel spotreby domácností postupne stúpa rovnako ako aj podiel sektora služieb.

Priemyselná produkcia v eurozóne rástla

Priemyselná produkcia v eurozóne pokračovala vo februári v raste, keď sa zvýšila o 0,2 % m/ m. Nahor boli revidované aj dáta za január. Medziročne bola produkcia vyššia o 1,7 %, pričom sa darilo najmä Nemecku. Výrazný rast zaznamenávajú aj krízou ohrozené krajiny Portugalsko  (+4,1 %)a Španielsko (+ 3,1 %). Naopak, pokles zaznamenali Taliansko a Francúzsko (-1 %). Dobré výsledky zverejnilo aj USA, kde priemysel v marci rástol tempom 0,7 % m/ m.