EU legal shot: August 2019 - 2. vydanie

Pre pár dňami prebehlo stretnutie predstaviteľov EÚ a USA, na ktorom rokovali o hovädzom mäse bez hormónov. Ako dopadlo? Podľa prieskumu Eurobarometra sa zvýšil optimizmus a dôvera v EÚ, ktorý štát je však najväčším pesimistom? O2 a T-Mobile majú problém s Komisiou, z čoho sú obvinení títo operátori? Pravidelný výber európskych noviniek prináša odpovede na viac ako len tieto otázky. Čítajte a dozviete sa viac.

Martina Rievajová 12. 08. 2019 3 min.

Zdieľanie sietí medzi O2 a T-Mobile ako ohrozenie hospodárskej súťaže

 Európska komisia oznámila dvom významným českým mobilným operátorom, O2 a T-Mobile, ako aj prevádzkovateľovi telekomunikačnej infraštruktúry CETIN, že ich vzájomná dohoda o zdieľaní sietí obmedzuje hospodársku súťaž. Týmto by mohlo dôjsť k porušovaniu anitmonopolných predpisov EÚ.

O2 a T-Mobile nadviazali spoluprácu, čo sa týka zdieľania sietí už v roku 2011 a neustále ju rozširujú. Spolupráca sa týka všetkých generácií mobilných technológií ako 2G, 3G i 4G, a to pre viac ako 85% českého obyvateľstva.

Napriek tomu, že dohody o zdieľaní sietí sú medzi operátormi bežnou rutinou a zvyčajne prispievajú k zvýšeniu efektivity, v prípade Česka je situácia komplikovanejšia. Problémom je, že na trhu sú 3 relevantní mobilní operátori. A keďže dvaja z nich, O2 a T-Mobile pokrývajú 85% obyvateľstva, tak dohoda medzi dvomi kľúčovými hráčmi má potenciál výrazne obmedziť hospodársku súťaž.

Zatiaľ boli obom operátorom zaslané námietky a záver Komisie bude jasný až po ich zodpovedaní a bližšom vyšetrení tejto dohody.

Viac informácií nájdete tu.

Zvyšuje sa európsky optimizmus

 Po májových eurovoľbách prebehol každoročný prieskum Eurobarometra medzi občanmi Európskej únie. Tento rok vykázal výrazné zlepšenie názoru občanov na EÚ. Hodnotili sa spoločenské témy ako ekonomika, ale aj demokracia. Tento výskum ukazuje najlepšie výsledky od jeho prvého spustenia, čo bolo v roku 2014.

Prieskum okrem iného ukázal, že medzi Európanmi prevláda veľmi vysoká podpora eura a že otázky klimatických zmien sú pre nich druhou najdôležitejšou témou, hneď po imigrácii.

Čo sa týka dôvery do budúcnosti, tak prieskum ukázal, že najviac v EÚ veria v Litve či Dánsku. Sklon dôverovať EÚ má viac ako polovica obyvateľov vo Fínsku, Portugalsku, ale prekvapivo aj v Poľsko či Maďarsko. Práve v Maďarsku narástla dôveru v EÚ o viac ako 9% v porovnaní s výsledkami na jeseň minulého roka. Najviac pesimistov voči EÚ sa nachádza v Spojenom kráľovstve a vo Francúzsku.

Najviac prekvapila podpora eura ako jednotnej meny, túto podporu vyjadrilo až 76% opýtaných. Ako hlavné vymoženosti EÚ vidia jej občania vo voľnom pohybe a EÚ občianstve. Napríklad  až 93% občanov Luxemburska a 88% občanov Nemecka sa cíti hrdými euroobčanmi.

Najväčšou obavou je imigrácia, ktorú vyjadrila viac ako tretina respondentov, ide však o klesajúcu tendenciu oproti jesennému prieskumu. Za imigráciou nasledujú klimatické zmeny, stav verejných financií či nezamestnanosť.

Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Dovoz bezhormónového mäsa do EÚ

V uplynulých dňoch sa odohralo stretnutie veľvyslancov EÚ s reprezentantmi USA. Cieľom stretnutia bolo rokovať o existujúcej kvóte na dovoz hovädzieho mäsa bez hormónov do EÚ.

Aj toto rokovanie je výsledkom rokovaní predsedu Komisie Juckera s prezidentom Trumpom z júla minulého roka. Už od roku 2014 sa EÚ spolu s USA snažia preklenúť dlhodobý spor v rámci WTO, ktorý sa týka používania určitých hormónov podporujúcich rast pri produkcii hovädzieho mäsa.

Podľa pravidiel WTO sa dovoz hovädzieho mäsa bez hormónov do EÚ bude riadiť kvótou 45 000 ton. Táto kvóta sa má rozdeliť medzi stanovených dovozcov, medzi ktorých patrí aj USA. Na základe dohody, ktorá bola výsledkom minulotýždňových rokovaní sa 35 000 ton z tejto kvóty pridelí práve USA.

Viac sa dočítate tu.