EU legal shot: August 2019 - 1. vydanie

V dnešnom výbere noviniek z európskeho diania sa dozviete, že európskym študentom sa otvárajú dvere na technologické európsko-japonské študijne programy, kde v Európe budú celosvetoví vedci skúmať nové druhy palív, ale aj to prečo online gigant Amazon čelí vyšetrovaniu Európskou komisiou. Čítajte, pretože európska legislatíva sa nás týka!

Martina Rievajová 04. 08. 2019 3 min.

EU-Japonský spojený magisterský program

Európska komisia oznámila výsledky rokovaní s Japonskom ohľadom partnerstva  pri vytváraní spojeného magisterského program Erasmus Mundus, ktoré sa začali už v októbri 2018.

Japonské Ministerstvo vzdelania, kultúry, mládeže a športu spolu s Komisiou pripravilo nasledovné programy, ktoré bude možné študovať na európskych a japonských univerzitách:

· magisterský program Veda zobrazovania a svetla v rozšírenej realite, bude možné študovať na Eastern University (Fínsko) a Toyohashi University of Technology (Japonsko). Ako alternatívne univerzity sú na výber univerzity v Belgicku a Francúzsku.

· japonsko-európsky magisterský Program pre pokročilú robotiku, ktorý bude vyučovaný na École Centrale de Nantes ( Francúzsko) a Keio University ( Japonsko). Tiež v Taliansku a Poľsku.

· Dejiny vo verejnej sfére, ktoré sa budú vyučovať na Central European University ( Maďarsko) a na Tokyo University of Foreign Studies ( Japonsko). Tiež v Taliansku, Portugalsku, ale aj vo Francúzsku.

Tento projekt je prvý svojho druhu a bude implementovaný a financovaný prostredníctvom programu Erasmus+ ale aj prostredníctvom japonského Ministerstva. Programy budú dostupné pre študentov z celého sveta s vynikajúcimi výsledkami, ktorí bude môcť študovať na aspoň dvoch z uvedených univerzít, pričom jedna z nich musí byť v Japonsku.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Špičkové laboratórne výskumné centrum

Spoločné výskumné centrá sú siete najmodernejších laboratórií naprieč Európou, ktoré sa rozhodli otvoriť sa vedcom za účelom  vzdelávania.  Najnovšie slúžia aj na experimenty výskumy v oblasti bezemisných riešení v oblasti energetiky a jadrovej bezpečnosti.

Pôvodne išlo najmä o laboratóriá v Taliansku, Nemecku a Belgicku, po novom sa pripájajú aj holandské laboratória, ktoré sú zamerané na palivá a dopravu. Ide o zariadenia na vývoj technológie vodíkových palív, kde sa testujú vysokotlakové palivové nádrže a elektrolyzéry.

Zaujímavým príkladom výskumu technológií je aj špičkové laboratórium v Nemeckom Karlsruhe, ktoré sa zaoberá skúmaní aktinidových prvkov, ktoré sú pilierom jadrových technológií využívaných v energetike, výskume vesmíru ale aj liečebných postupov. Rovnako aj laboratórium v belgickom Geeli, ktoré sa špecializuje na meranie údajov týkajúcich sa jadrových reakcií a jadrového rozpadu.

Sieť výskumných centier má za sebou už 12 úspešne ukončených projektov a viac ako 30 stále prebiehajúcich.

Viac sa dočítate tu.

Amazon čelí obvineniu z porušenia hospodárskej súťaže

Európska komisia začala vyšetrenia Amazonu vo veci dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže. Jedná sa najmä o vzťah Amazonu a obchodníkov, ktorí prostredníctvom tejto internetovej platformy ponúkajú svoje produkty. Komisia sa chystá zamerať najmä na zmluvy, ktoré má Amazon s týmito obchodníkmi.

Komisia predpokladá, že práve prostredníctvom ponúkania produktov tretích firiem na Marketplace, dokáže Amazon analyzovať a zbierať údaje o predaji týchto výrobkov, čo ho neúmerne zvýhodňuje voči týmto obchodníkom. Problémom je práve to, že Amazon sa na svojej platforme nachádza v dvoch rolách, jednak ako poskytovateľ internetovej platformy a jednak ako predajca.

Ide o prvý prípad, kedy sa Komisia zameria na internetový predajný model vo forme internetovej online platformy a očakáva sa exemplárne riešenie.

Ďalšie informácie nájdete tu.