EU legal shot: December 2019 - 2.vydanie

Ste malý, stredný podnikateľ či zakladáte start-up v oblasti inovácií a potrebovali by ste nejaké „štartovné“? Viete o tom, že Komisia poskytuje na takéto podnikateľské zámery granty? Komisia oceňovala európske mestá, ktoré myslia na ľudí so zdravotným postihnutím, viete, ktoré mesto je na tom najlepšie? Nový Spotrebiteľský kódex čaká už len na schválenie Európskym parlamentom, viete, aké zmeny prináša? My to vieme a radi vám o tom povieme viac v dnešnom vydaní EU legal shot-u.

Martina Rievajová 09. 12. 2019 4 min.

Pomoc pre start-upy

Európska komisia si vybrala 75 sľubných start-upových projektov a SME-čiek (malých a stredných podnikov), ktoré podporila dokopy viac ako 278 miliónmi eur v rámci pilotnej fázy projekty European Innovation Council.

Vybrané projekty sa zaoberajú témami najväčších inovačných výziev Európskej komisie, ako napríklad prvý globálny Internet vecí za využitia nízko nákladových satelitov, produkciou udržateľného paliva použitím organického materiálu, alebo vývojom technológií riadených umelou inteligenciou, ktorých účelom je pomáhať pacientom s vážnym poškodením mozgu.

Od tejto formy financovania si Komisia sľubuje akceleráciu vývoja technológií a inovácií, pričom uvedených 75 projektov či firiem pochádza z viac ako 15 členských štátov a 5-tich pridružených štátov. Najväčšie počty víťazných projektov a firiem pochádzajú z Francúzska a Nemecka.

 Viac informácií sa o tejto téme dočítate tu.

A cenu za prístupné mesto pre všetkých vyhráva...

Európska komisia rozdávala ocenenia, a to v oblasti solidarity a sociálneho cítenia miest Európskej únie. Hlavným kritériom pre udelenie ceny bola prístupnosť mesta pre ľudí so zdravotným postihnutím a osobitnými potrebami.

Súťaže o získanie ocenia Access City 2020 sa zúčastnilo 47  miest, pričom každé z nich sa snažilo uľahčiť život osobám so zdravotným postihnutím iným spôsobom.

Na treťom mieste sa umiestnilo mesto Skellefteå vo Švédsku. Druhé miesto obsadilo mesto Castelló de la Plana v Španielsko a na prvom mieste sa umiestnilo hlavné mesto Poľska Varšava. Udelené bolo aj špeciálne ocenenie pre mestá Chania v Grécku, Tartu v Estónsku a Evreux vo Francúzsku. Chania bola ocenená za používanie technológii na zabezpečenie bezpečného parkovania pre postihnuté osoby, Tartu za prístup zdola k otázke dostupnosti pre všetkých a nakoniec Ereux za prácu v oblasti skrytého zdravotného postihnutia.

Viac informácií o tomto oceňovaní sa dozviete tu.

Spotrebiteľský kódex

Zelenú dostali ustanovenia nového Spotrebiteľského kódexu navrhnutého Európskou komisiou od Rady EU. Situácia spotrebiteľov by sa jeho účinnosťou mala výrazne zlepšiť.

Hlavnou zmenou bude, že spotrebitelia si budú môcť svoje nároky z oblasti spotrebiteľského práva  vymáhať aj kolektívne a nielen prostredníctvom individuálnych právnych nástrojov, očakáva sa preto, že prípadné spotrebiteľské žaloby podané hromadne by mohli byť úspešnejšie.

Okrem hromadného vymáhania nárokov si od novely v oblasti spotrebiteľských práv Komisia sľubuje aj väčšiu transparentnosť pri online nákupoch, efektívnejšie pokuty a jasné pravidlá riešenia dvojitej kvality potravín.

Konkrétnejšie opatrenia načrtneme nasledovne. V prípade, ak budú nadnárodné spoločnosti pôsobiace vo viacerých členských štátoch porušovať spotrebiteľské právo EÚ, maximálna sadzba pokuty za takéto správanie by sa mala zvýšiť a nemala by byť nižšia ako 4% z ročného obratu takéhoto subjektu. Za zavádzajúcu obchodnú praktiku sa bude považovať, ak bude tovar balený a uvádzaný na trh ako tovar identický s tovarom z iných členských štátov, napriek tomu, že má bezdôvodne rozdielne zloženie.

 Ďalšou podstatnou zmenou bude, že pri kúpe tovarov a služieb online bude musieť predajca jasne a zrozumiteľne informovať svojich zákazníkoch o tom, že či si tovar kupujú od podnikateľa alebo od súkromnej osoby, rovnako pri internetovom vyhľadávaní budú spotrebitelia jasne informovaný o tom, že či a ktoré z výsledkov ich vyhľadávania sú dôsledkom zakúpenia si popredného miesta výrobcom konkrétneho tovaru, aby mali lepší prehľad o tom, že či konkrétne produkty skutočne zodpovedajú ich požiadavkám, ktoré uviedli vo vyhľadávaní.

Návrh Spotrebiteľského kódexu bol formálne prijatý Radou EU a posledným krokom je jeho formálne prijatie Európskym parlamentom.

Viac sa dozviete tu.