EU legal shot: Február 2020 - 4. vydanie

Aj dnes vám prinášame čerstvé správy z aktuálneho diania v EÚ. V článku sa dozviete, ako pomáha EÚ jednej z kandidujúcich krajín, ako sa snaží sprísniť opatrenia aby ostala svetovým lídrom, ako aj o jej podpore zelenej a klimaticky neutrálnej Európy.

Andrea Palgutová 24. 02. 2020 3 min.

Európska únia pomáha Albánsku

Albánsko, jedna z najchudobnejších európskych krajín, bolo vlani v novembri zasiahnuté zemetrasením s magnitúdou 6,4. To si vyžiadalo 51 obetí, viac ako 900 zranených a približne 17 000 ľudí muselo dočasne opustiť svoje domovy. Zničené a vážne poškodené sú tisícky budov vrátane verejnej a súkromnej infraštruktúry, domov, škôl a zdravotníckych zariadení.

V Bruseli sa za účelom mobilizácie podpory pre Albánsko po tejto ničivej katastrofe konala medzinárodná darcovská konferencia, na ktorej sa stretlo zhruba 100 delegácií z Európskej únie, jej členských štátov a partnerov vrátane medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti.
Práve vďaka nej sa podarilo na rekonštrukciu Albánska prisľúbiť sumu 1,15 miliardy eur. Z tejto sumy poskytne Európska únia vrátane Komisie, členských štátov a Európskej investičnej banky až 400 miliónov eur.
Darcovská konferencia v Bruseli však nie je bez požiadaviek. EÚ od Albánska žiada, aby okrem samotných rekonštrukčných prác zlepšilo aj svoje stavebné predpisy, pretože veľa zrútených budov, vrátane hotelov na pobreží, bolo postavených bez dodržiavania bezpečnostných predpisov.
Slovensko ako jeden z účastníkov konferencie „Spoločne za Albánsko“ sa rozhodlo prispieť sumou vo výške 250 000 eur. V Bruseli to uviedol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Európska únia podporí nový program LIFE na podporu zelenej a klimaticky neutrálnej Európy

Projekty programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy prebiehajú na Cypre, v Estónsku, vo Francúzsku, v Grécku, Írsku, Lotyšsku, na Slovensku, v Česku a Španielsku. Zlepšujú kvalitu života občanov tým, že členským štátom pomáhajú dodržiavať právne predpisy EÚ v šiestich oblastiach, ktorými sú príroda, voda, ovzdušie, odpad, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy.
Európska komisia sa preto rozhodla sumu vo výške 101,2 milióna EUR investovať práve do najnovších projektov programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy a to s cieľom pomôcť pri prechode Európy na udržateľný spôsob hospodárstva a pri dosahovaní klimatickej neutrálnosti.
Veľké projekty tiež slúžia na podporu európskeho ekologického dohovoru, ako aj ambície EÚ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom sveta. Pomôžu obnoviť a zachovať ekosystémy i druhy, od ktorých sme všetci závislí, uľahčiť prechod na obehové hospodárstvo, zlepšiť kvalitu ovzdušia a vody, podporiť udržateľné financovanie a zvýšiť odolnosť proti zmene klímy v Európe.
Prostriedky z programu LIFE pomôžu aj nám na Slovensku dosiahnuť súlad so smernicami EÚ o kvalite ovzdušia a znížiť mieru, v akej je obyvateľstvo vystavené škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie.

Európska komisia prijíma nové opatrenia

Európska komisia uplatňuje prístup založený na aktívnej transparentnosti v oblasti obchodnej politiky, ktorý spočíva vo zverejňovaní informácií vo všetkých fázach obchodných rokovaní. Síce v rámci obchodnej politiky je EÚ už dnes najtransparentnejším orgánom na svete, eurokomisári sa pri formovaní budúcej transparentnej a inkluzívnej obchodnej politiky rozhodli toto vedúce postavenie svetového lídra ešte viac upevniť.
Svoj cieľ chcú dosiahnuť tým spôsobom, že rozšíria záväzky EÚ o nový balík opatrení, ktorý zahŕňa okrem doteraz povinne zverejňovaných dokumentov i zverejňovanie a) rozhodnutí, ktorými Komisia povoľuje členským štátom viesť bilaterálne rokovania o investíciách, b) súhrnných záznamov zo zasadnutí Výboru pre nástroje na ochranu obchodu bez obchodných informácií citlivého charakteru a c) odporúčaní Komisie k smerniciam na rokovania, a to nielen v prípade preferenčných obchodných dohôd, ako je to teraz, ale aj v prípade nepreferenčných.
Opatrenia platia už aj dnes a teda sa už účinne vzťahujú na všetky príslušné dokumenty.

Zdroj: Európska komisia