EU legal shot: Január 2020 - 1. vydanie

Európska únia chce rozdať miliardy na výskum v oblasti autoimunitných ochorení či autizmu, komu ich venuje? Komisia zverejnila zoznam tretích krajín, z ktorých sa dováža najviac falšovaných tovarov, ktoré to sú? Po dialógu s Komisiou bude portál Booking.com meniť svoje pravidlá, aké zmeny očakávať? Aj o tom, že sa nás európska legislatíva a kroky týkajú si prečítajte v dnešnom vydaní EU legal shot-u.

Martina Rievajová 13. 01. 2020 4 min.

Podpora pre výskum v oblasti podnikania a medicíny 

Európska komisia v uplynulých dňoch oznámila, že 76 top výskumníkov od nej získa grant v hodnote až 11,4 milióna eur v rámci Proof of Concept, čo je projekt v rámci Európskej rady pre výskum.

Hodnota jedného grantu je až 150 tisíc eur, pričom je určený pre ocenených, ktorí vykonávali výskum v oblasti podnikateľských možností, pripravovali návrhy patentov alebo overovali životaschopnosť takýchto zistení.

V rámci nového programu Horizon 2020 budú nové granty poskytované tým výskumníkom a vedcom, ktorí vedú výskum v oblasti vytvorenia bezpečnejšej a dostupnejšej liečby pre pacientov s autoimunitným ochorením. Okrem autoimunitných ochorení sa grant zameriava aj na výskum toho, či sa k deťom trpiacim autizmom reálne dostávajú výhody a podpora v rámci vzdelávacích programov. Na výskum uvedených ochorení a ich dopadov bolo vyčlenených ďalších 11, 4 milióna eur.

Ochrana práva duševného vlastníctva voči tretím krajinám

To, že sa nás situácia v krajinách mimo Európskej únie týka možno vidieť aj pri ochrane práv duševného vlastníctva. V prípade firiem, ktoré síce pôsobia v EÚ, ale svoje služby poskytujú aj za hranicami, kde v tejto oblasti, možno sledovať stále veľmi biednu legislatívu a aj vymožiteľnosť nárokov z práv duševného vlastníctva.

Európska komisia sa na túto problematiku zameriavala pri vypracovaní správy o ochrane a presadzovaní práv duševného vlastníctva v tretích krajinách. V nej konštatuje, že aj keď došlo k pokroku, nedarí sa zatiaľ riešiť všetky obavy v tejto oblasti. Na základe obáv, Komisia rozdelila v správe vybrané tretie krajiny do troch skupín, na ktoré sa chystá zamerať svoje úsilie. Krajiny sú podelené podľa miery hospodárskej ujmy, ktorá je európskym podnikom spôsobená.

V prvej skupine sa nachádza Čína, z ktorej prichádza najviac falšovaného tovaru, a ktorá si prvenstvo drží aj v iných formách pirátstva. Ide pritom o 80% celkového falšovaného tovaru, ktorý sa dostane k európskym colniciam.

Druhú skupinu tvorí India, Indonézia, Rusko, Turecko a Ukrajina. A napokon v tretej skupine sú krajiny ako Argentína, Brazília, Saudská Arábia či Thajsko.

Európska únia sa v rámci ochrany práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva európskych firiem zapája do rôznych rokovaní a programov, ktoré by tento stav mali zmeniť. EÚ sa snaží poskytnúť technickú podporu krajinám, ktoré chcú pristúpiť k medzinárodným zmluvám v oblasti práva duševného vlastníctva, pomáha vzdelávať colníkov, sudcov, ale aj políciu v týchto štátoch, či prispieva k transparentnejšiemu udeľovaniu licencií a patentov týmito štátmi.

V najbližšom období sa touto oblasťou bude Komisia zaoberať obzvlášť citlivo, nakoľko sa odhaduje, že zo všetkého tovaru dovezeného do EÚ až 121 miliárd eur, t.j. 6,8 % je falšovaný tovar.

Booking od leta po novom

Po tom, čo bol obľúbený internetový portál v oblasti ubytovania, Booking.com, pozvaný na dialóg s Komisiou, súhlasil so zavedením viacerých zmien, ktoré by mali pomôcť zákazníkom urobiť lepšie a hlavne informovanejšie rozhodnutie o tom, ktoré ubytovanie by si rád zakúpili.


Od 16. júna 2020 by ste na Booking.com mali spozorovať okrem iného nasledovné zmeny:

  • Bude lepšie znázornené, na základe čoho sa zobrazujú a usporiadavajú konkrétne výsledky a hlavne, že či platba prenajímateľa má na takéto zoradenie vplyv;
  • Už nebude vyskakovať upozornenie, že ponuka je časovo limitovaná, pokiaľ sa za rovnakú cenu bude dať rovnaká izba zohnať aj neskôr;
  • Booking bude musieť vedieť preukázať, že pri porovnávaní cien sa zobrazí, že ide o zľavu v takom prípade, že skutočne je uvedená ponuka nižšia ako tie obvyklé;
  • Cena, ktorú finálne zákazník zaplatí bude zreteľne a jednoznačne zobrazená už od začiatku nákupu;
  • Z ponuky ubytovaní bude možné jednoznačne vyčítať či ide o ubytovanie u súkromnej osoby alebo u profesionála.

Aj týmto spôsobom sa Komisia snaží o zabezpečenie určitých nevyhnutných štandardov ochrany spotrebiteľa v rámci Európskej únie.