EU legal shot: Júl 2019 - 4. vydanie

Posledné dni sa v Bruseli niesli v znamení dôležitých stretnutí a vyjednávaní, a my vám v dnešnom vydaní čerstvých európskych informácií prinášame výsledky najzaujímavejších z nich. V dnešnom článku sa dozviete, s kým Európska komisia vyjednávala o lacnejších liekoch, aké sú vízie EÚ v oblasti inovácií, ale aj aké plány ma Únia s Ukrajinou. Sledujte európsku legislatívu s nami!

Martina Rievajová 17. 07. 2019 3 min.

Dostupnejšie a lacnejšie lieky?

Na začiatku júla sa odohralo rokovanie medzi hlavnými predstaviteľmi Spojených štátov amerických a Európskej únie ohľadom transatlantických obchodov, ktoré zahŕňali aj odstránenie obchodných bariér vo viacerých sektoroch, no najmä vo farmaceutickom.

Uznanie výsledkov týchto rokovaní Slovenskom, ako posledným členským štátom EÚ, zavŕšilo proces implementácie európskoamerickej Dohody o vzájomnom uznaní v oblasti farmaceutík určených na ľudské použitie. Na základe Dohody by sa mali stať mnohé účinné látky a lieky dostupnejšie, ale aj lacnejšie pre obe strany Dohody.

Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Podpora inovácií

Európska komisia pripravuje aktualizáciu právneho rámca Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorého úlohou je posilňovanie inovačnej schopnosti Európy. Podpora sa bude prejavovať najmä finančnou podporou existujúcich a nových znalostných a inovačných spoločenstiev a podporou inovačnej kapacity 750 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Pre obdobie 2021-2027 si stanovila EIT nasledujúce ciele:

  • Zvyšovanie vplyvu znalostných a inovačných spoločenstiev- EIT má záujem prostredníctvom regionálneho rozvíjania posilňovať svoje siete a zapájať do nich inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, podniky aj výskumné organizácie

  • Rozvoj inovačnej kapacity vysokoškolského vzdelávania: EIT bude podporovať 750 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania finančnými prostriedkami, odbornými znalosťami  a poradenstvom. Pôjde o podporu najmä v krajinách s nižšou inovačnou kapacitou.

Na realizáciu tohto projektu sú vyhradené 3 miliardy EUR a očakáva sa podpora viac ako 10 000 absolventov magisterských a doktorandských štúdií.

Pre viac informácií navštívte tento odkaz.

Európskejšia Ukrajina

Júl bol bohatý na dôležité politické stretnutia. Jedným z nich bol aj EU-Ukrajinský Summit, na ktorom sa predstavitelia EÚ zaviazali pomôcť ukrajinskej vláde s naplnením 4 programov najmä finančnými prostriedkami. Cieľom jednotlivých programov je zamerať sa na decentralizáciu krajiny, bojovať proti korupcii, podporiť občiansku a technickú spoluprácu a vypracovať zásadné reformy smerujúce k implementácií Asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou.

V rámci decentralizácie už niekoľko rokov EÚ prispieva k výrazným reformám presadzovaným ukrajinskou vládou, ide o snahu posunúť politiku, ale najmä právny štát bližšie občanom. V rámci boja proti korupcii sa na Ukrajine vytvorilo viacero nových agentúr a občianskych združení, ktoré sa podieľajú na odhaľovaní korupcie. Napokon, v rámci technickej a občianskej spolupráce EÚ podporuje na Ukrajine zavádzanie reform a prijímanie opatrení smerujúcich k budúcemu zavedeniu voľného obchodu medzi Ukrajinou a členskými štátmi EÚ.

Viac sa dozviete tu.