EU legal shot: Jún 2019 - 1. vydanie

V dnešnom vydaní EU legal shot-u Vám predstavíme novinky z prostredia Európskej komisie. Nové usmernenie o spracúvaní údajov a fondy na zaujímavé projekty – o tomto sa dočítate v článku nižšie.

Bc. Magdaléna Karvaiová 03. 06. 2019 3 min.

Voľný tok neosobných údajov

Európska komisia zverejnila 29. mája 2019 nové usmernenie o interakcii voľného toku neosobných údajov s pravidlami EÚ o ochrane údajov.

V rámci stratégie jednotného digitálneho trhu nové usmernenie o voľnom toku neosobných údajov, ktoré sa začalo uplatňovať v členských štátoch, umožní ukladať a spracúvať neosobné údaje všade v EÚ bez neodôvodnených obmedzení. Cieľom tohto usmernenia je pomôcť používateľom - najmä malým a stredným podnikom - pochopiť interakciu medzi týmito novými pravidlami a všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) - najmä ak sa súbory údajov skladajú z osobných aj neosobných údajov.

Podpredsedník pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip povedal: „Do roku 2025 bude údajová ekonomika EÚ27 pravdepodobne predstavovať 5,4% HDP, čo predstavuje 544 miliárd EUR. Tento obrovský potenciál je však obmedzený, ak sa údaje nemôžu voľne pohybovať. Odstránením nútených obmedzení lokalizácie údajov dávame viac ľuďom a podnikom možnosť čo najlepšie využiť údaje a ich príležitosti. Dnešné usmernenie teraz v plnej miere objasní, ako voľný tok neosobných údajov spolupracuje s našimi silnými pravidlami ochrany osobných údajov“.

Toto usmernenie teda najviac pomôže podnikateľom, ktorým je poskytnutý prehľad pravidiel v oblasti spracúvania neosobných údajov, ktorých spracúvanie pozitívne vplýva na ich podnikateľskú činnosť. Komisia týmto usmernením zároveň prináša príklady, ako by mali podniky spracúvať súbory údajov, ktoré sú zložené z osobných aj neosobných údajov.

Nový fond na podporu čistej energie

Európska komisia v spolupráci s európskou investičnou bankou a energetickou spoločnosťou Breakthrough Energy Ventures Europe (BEV-E) zriadila nový investičný fond v hodnote 100 miliónov EUR.

Fond prispeje k rozvoju inovatívnych európskych spoločností a uvedie na trh nové čisté energetické technológie. Jeho ďalším účelom je podpora najlepších európskych podnikateľov v oblasti čistej energetiky, ktorých riešenia môžu priniesť výrazné a trvalé zníženie emisií skleníkových plynov. Ako prvý svojho druhu sa vyznačuje kapitálovou náročnosťou a dlhodobým vývojovým trendom, ktorý energetické technológie potrebujú.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie pre Energetickú úniu, povedal: „Podnikanie ako obvykle nie je možnosťou. Musíme zvýšiť naše investície s viac ako 500 miliardami eur každý rok, aby sme do roku 2050 dosiahli uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Teší ma, že naša pilotná spolupráca s BEV-E sa spustila tak rýchlo. Toto je priekopnícka práca: zosúladenie súkromných a verejných investícií do špičkových inovácií v prospech energetickej únie a našej klímy.

Fond pre Afriku: pomoc pre najzraniteľnejších

Na účely pomoci zraniteľným jednotlivcom ale aj celým oblastiam, boli na nasledovných miestach prijaté štyri nové programy:

  • Južný Sudán: zvýšený prístup k základnému a sekundárnemu vzdelávaniu detí vo vzdialených oblastiach (15 miliónov EUR) a prístup k zdravotníckym službám vrátane služieb výživy, najmä pre tehotné ženy a deti do piatich rokov (15 miliónov EUR).

  • Sudán: lepší prístup k zdraviu pre vysídlené obyvateľstvo a hostiteľské komunity v Darfúre (15 miliónov EUR).

  • Etiópia: sociálno-ekonomický rozvoj a budovanie mieru pre zraniteľné a marginalizované komunity v regióne Tigray (6 miliónov EUR).

Okrem vyššie uvedených nových programov sa podporí aj otázka utečencov v Etiópii a v oblasti Veľkých jazier a to nasledovne:

  • Etiópia - región Gambella: podpora poskytovania zdravotníckych služieb pre hostiteľské komunity, utečencov a iné vysídlené osoby (8 miliónov EUR).

  • Oblasť Veľkých jazier: posilnený dialóg s cieľom nájsť lepšie riešenia pre vysídlené osoby a hostiteľské komunity v Rwande, Ugande, Burundi, Tanzánii a Konžskej demokratickej republike (9 miliónov EUR).

Okrem toho boli schválené nové fondy pre dva prebiehajúce programy v Keni: dodatočný 1 milión EUR pôjde na program pre mládež, zatiaľ čo ďalších pol milióna eur podporí stratégiu krajiny na boj proti násilnému extrémizmu.

Zdroj: Európska Komisia