EU legalshot: Máj 2019 - 2. vydanie

V novom čísle EU Legalshot-u vám prinášame informácie o najnovších zmenách a udalostiach, ktoré sa odohrali na pôde Európskej komisie. Dnes sa dozviete, ako pokročila príprava na zavedenia 5G siete, aký nástroj si komisia pripravila proti podvodníkom s DPH, ale aj že v rámci Európskej únie budete volať lacnejšie.

Martina Rievajová 26. 05. 2019 3 min.

Nový nástroj ako pomôcť členským štátom v boji proti podvodom s DPH

Komisia prijala zavedenie najnovšej zbrane EÚ na pomoc pri znižovaní množstva podvodov v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré vedú k rozdielom vo verejných financiách vo výške 50 miliárd EUR ročne. Nový systém umožní členským štátom rýchlu výmenu a spoločné spracovanie údajov o DPH, čo povedie k skoršiemu odhaleniu podozrivých prepojení. Spustenie nástroja- analýzy transakčnej siete (TNA) bolo podmienené nedávnymi mediálnymi prieskumami, ktoré poukázali na podvody v oblasti DPH, čím dochádzalo k výrazným stratám pre verejné financie, pričom zločinecké gangy profitovali na úkor čestných daňových poplatníkov. Je súčasťou trvalého úsilia Komisie zaviesť moderný systému DPH, ktorý je odolný voči podvodom.

Od tejto zbrane si navrhovatelia sľubujú zvýšenie rýchlosti, s akou môžu orgány odhaliť a konať v prípade podozrivej činnosti. Tento pokrok však neznižuje potrebu hlbšej a zásadnejšej reformy systému DPH v EÚ, aby sa zabezpečilo, že sa dokáže vyrovnať s obrovským objemom obchodu, ktorý sa uskutočňuje v rámci EÚ a v zahraničí. Ešte dôležitejšie je, aby členské štáty mali nástroje, ktoré im umožnia konať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. TNA, ktorý členské štáty začnú čoskoro používať, umožní daňovým orgánom rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o cezhraničných transakciách.  Tlačovú správu online nájdete na tomto odkaze.

O krok bližšie k zavedeniu pásma 5G

Európska komisia prijala implementačné rozhodnutie o harmonizácii frekvenčného pásma 26 GHz pre bezdrôtové siete, čo predstavuje veľký krok smerom k nasadeniu 5G v celej Európe. Rozhodnutie finalizuje celoeurópsku koordináciu všetkých troch priekopníckych pásiem (700 MHz, 3,6 GHz a 26 GHz) potrebných na zavedenie 5G v členských štátoch.

Harmonizácia vĺn rádiového frekvenčného spektra je základom cezhraničných bezdrôtových komunikačných služieb a stanovuje spoločné technické podmienky pre využívanie týchto pásiem. Najmä dostupnosť pásma 26 GHz pomôže pri zavádzaní inovačných služieb, ako je napríklad video komunikácia s vysokým rozlíšením, ako aj virtuálna a rozšírená realita.

Harmonizácia pásma 26 GHz v Európe musí byť dokončená vo všetkých členských štátoch do konca marca 2020, pričom do konca roku 2020 bude nasledovať účinné využívanie tohto pásma najmenej 1 GHz. 5G bude zavedená najskôr vo veľkých mestách a pozdĺž dôležitých dopravných ciest, ako aj priemyselných areálov. Lepšia koordinácia spektra spolu s implementáciou Európskeho kódexu elektronických komunikácií pomôže splniť budúce potreby európskeho digitálneho hospodárstva a spoločnosti v oblasti prepojenia. Ďalšie podrobnosti o harmonizácii frekvenčného spektra sú k dispozícii tu, ako aj v informačnom liste. Viac informácií o 5G kybernetickej bezpečnosti tu.

Lacnejšie volania do iných krajín EÚ od 15. mája

Od 15. mája platí pre všetky medzinárodné hovory a SMS v rámci EÚ  nová maximálna cena. V dôsledku toho spotrebitelia volajúci zo svojej krajiny do inej krajiny EÚ zaplatia maximálnu sumu 19 centov za minútu (+ DPH) a 6 centov za SMS správu (+ DPH). Po ukončení poplatkov za roaming v júni 2017 sú tieto nové cenové stropy pre medzinárodné hovory a SMS v EÚ súčasťou celoeurópskej revízie telekomunikačných pravidiel s cieľom posilniť koordináciu elektronických komunikácií a posilniť úlohu orgánu európskych regulačných orgánov v oblasti telekomunikácií(BEREC).

Pravidlá sa uplatňujú vo všetkých 28 krajinách EÚ od 15. mája a čoskoro aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Maximálna cena je obmedzená len na osobné použitie, t.j. podnikoví zákazníci sú z tejto cenovej regulácie vylúčení, pretože viacerí poskytovatelia majú špeciálne ponuky obzvlášť atraktívne pre obchodných zákazníkov. Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii v tlačovej správe.

Zdroj: Európska komisia