EU legal shot: November 2019 - 1. vydanie

V prvom novembrovom EU legal shot-e sa dozviete, čím sa inšpiruje Facebook či Google pri tvorbe anti-hoaxovej politiky, či údaje odosielané do USA sú v bezpečí a aj to, že výherca súťaže v sociálnych inováciách pochádza zo susednej krajiny. Sledujte s nami novinky na európskej úrovni.

Martina Rievajová 04. 11. 2019 3 min.

Facebook a Google aplikovali protihoaxové opatrenia

Európska komisia zverejnila správy, v ktorých hodnotili spoločnosti ako Facebook, Google, Microsoft či Twitter svoj súlad s Kódexom zásad boja proti dezinformáciám, ktorý bol zverejnený v októbri 2018 Komisiou. V rámci týchto správ zmienení giganti posúdili, aké pokroky dosiahli v boji proti dezinformáciám.

Výsledky sebazhodnotenia uvedené spoločnosti uviedli nasledovne:

  • oproti minulému roku sa zvýšila transparentnosť v jednotlivých spoločnostiach,
  • nedosiahli sa očakávané a potrebné zmeny v postavení spotrebiteľov,
  • jednotlivé platfomy a spoločnosti zaujali rozdielne stanoviská a prijali rozdielne opatrenia v oblasti predvolebných nálad a šírenia hoaxov v tomto období,
  • hlavné výstupy zo správ sú najmä vo forme číselných ukazovateľ, ako napríklad počtu zrušených účtov.

Najbližšie týždne bude Komisia posudzovať správy jednotlivých spoločností s cieľom zistiť či opatrenia navrhnuté v Kódexe a prijaté spoločnosťami sú dostatočné a účinné. V prípade, že dospeje k opačnému názoru, navrhne ďalšie opatrenia či iné spôsoby regulácie, ktoré majú potenciál reálne dosiahnuť zníženie šírenia dezinformačných správ.

Česko jedným z výhercom európskej súťaže v sociálnych inováciách

Na konci októbra Európska komisia vyhlasovala víťazov európskej súťaže v sociálnych inováciách. Tohtoročnou témou bol boj proti plastovému odpadu. Spomedzi 543 súťažiacich boli vybratí len traja, ktorí predložili v tejto problematike svoj projekt. Medzi víťazmi, ktorí si domov odniesli grant vo výške 50 000 eur na realizáciu daného projektu sa nachádza aj krajina susediaca so Slovenskom.

Prvým z víťazov sa stal projekt MIWA z Českej republiky, ktorým sa predkladatelia venovali pravidelnej distribúcii a predaju potravinových a nepotravinových tovarov s obnoviteľným obalom.

Ďalším víťazom bol portugalský projekt SpraySafe, pričom išlo o technológiu jedlého spreja, ktorý dokázal pôsobiť ako obal na jedle čím zanikla potreba dodatočne baliť túto potravinu.

Posledným z víťazov bol španielsky projekt VEnvirotech, v rámci ktorého bol vytvorený biotechnologický start-up založený na postupe transformácie organického odpadu na rozložiteľný plast za použitia baktérií.

Špeciálna cena s názvom Impact prize poputovala do Rakúska a dôvodom bol projekt MTOP Goes Digital. Išlo o vzdelávací program, v rámci ktorého bola poskytovaná pomoc mladým, vysoko kvalifikovaných migrantom na to, aby mohli vstúpiť na trh práce v konkrétnej európskej krajine.

Viac informácií ohľadom predchádzajúcich ročníkov nájdete tu.

Štít na ochranu osobných údajov

Komisia vydala už tretí tohtoročný report, ktorého predmetom bolo posúdenie funkčnosti európsko-amerického štítu na ochranu osobných údajov (EU -U.S. Privacy Shield).

Táto správa potvrdila, že ochrana ktorej podliehajú osobné údaje odosielané z EÚ do spoločností sídliacich v USA, je dostatočná. Od poslednej správy došlo dokonca k viacerým vylepšeniam tejto ochrany, najmä v oblasti dohľadu príslušných úradov nad dodržiavaním bezpečnosti pri prijímaní a spracovaní týchto údajov, ale aj ustanovením tzv. Obudsperson, ako orgánu, ktorý je spôsobilý poskytnúť pomoc pri cezhraničnom prenose osobných údajov.

EU-U.S. Privacy Shield funguje už tretí rok, a v rámci neho bezpečne prevádza a spracúva údaje viac ako 5 000 spoločností.

Viac sa o tejto problematike dozviete tu.