EU legal shot: November 2019 - 2.vydanie

Len prednedávnom zbankrotovala nadnárodná spoločnosť Thomas Cook, aké riešenia prináša uznesenie európskeho parlamentu? Program Erasmus+ v súčasnej podobe budúci rok končí, aké sú iné možnosti? Od 4.11. pracujú ženy v porovnaní s mužskými kolegami zadarmo, čím je to spôsobené? Aj tieto mimoriadne zaujímavé spoločenské oblasti sú predmetom rokovaní Európskej komisie či Európskeho parlamentu, o ktorých sa dozviete viac v dnešnom vydaní EU legal shot-u.

Martina Rievajová 07. 11. 2019 4 min.

Zvrátenie následkov bankrotu spoločnosti Thomas Cook

Známa spoločnosť podnikajúca v oblasti cestovného ruchu vyhlásila pred časom svoj bankrot, čoho následkom mnohí jej bývalí zamestnanci prišli o zamestnanie a došlo aj k porušeniu práv spotrebiteľov. Na základe tejto udalosti sa členovia Európskeho parlamentu uzniesli na viacerých záväzkoch.

V prvom rade vyzvali členské štáty, aby neváhali použiť Európsky sociálny fond a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácií na pomoc osobám, ktoré z dôvodu tohto bankrotu prišli o prácu alebo spoločnostiam, ktoré boli takto poškodené.

Európsky parlament ďalej zhodnotil, že od roku 2017 išlo už o krach 32. leteckej spoločnosti, a preto určil Európskej komisii, aby zanalyzovala tento stav a prišla s riešeniami, ako prispieť k prevencii vzniku takýchto situácií.

V najbližšom období možno s prihliadnutím na túto situáciu rátať so zefektívnením postavenia spotrebiteľa voči leteckej spoločnosti. Jedným z prvých návrhov je zahrnutie povinnosti leteckej spoločnosti mať zriadený záručný fond alebo poistné zmluvy, ako jedno zo základných práv cestujúcich.

Viac o tejto téme sa dočítate tu.

Ešte viac investícií do program Erasmus+

Európska komisia zverejnila výzvu na podávanie žiadostí v rámci programu Erasmus+ na rok 2020. Práve rok 2020 by mal byť posledným rokom, kedy sa uskutoční program EU pre mobilitu a kooperáciu vo vzdelaní, odbornej príprave, vedení mládeže a športu.

Pre budúci rok sa schválil aj rozpočet vo výške 3 miliárd eur, čo je o 12% viac ako za rok 2019. Okrem samotného programu Erasmus+ fungujú ešte ďalšie programy v rámci globálneho vzdelávania.

V prvom rade sa jedná o pilotný projekt European universities, ktorý začína tento rok. V júni 2019 bolo vybratých prvých 17 európskych univerzít, ktoré už začali so svojimi aktivitami. Momentálne prebieha výzva pre ďalšie univerzity, aby sa zapojili do programu. Program by mal vyvrcholiť spoločným stretnutím pedagógov, rektorov a študentov, na ktorom budú zdieľať svoje myšlienky, pokroky a nápady.

Ďalším programom je School exchange partnership, ide teda o výmenný program. Zúčastniť sa ho môžu žiaci základných a stredných škôl, ako aj ich učitelia. Za uplynulé dva roky, kedy program prebieha, sa ho zúčastnilo už viac ako 15 000 škôl.

Významným programom je aj program v rámci Africko-európskej aliancie, v rámci ktorého dochádza k výmenám študentov medzi vybranými africkými krajinami a EÚ. Zatiaľ sa tohto programu zúčastnilo vyše 26 tisíc študentov a budúci rok má toto číslo narásť ešte o ďalších 5 tisíc.

O novinkách v tejto oblasti sa dočítate na tejto stránke.

Deň (ne)rovnosti odmeňovania

 Pri príležitosti dňa rovnosti odmeňovania mal prvý podpredseda Komisie Timmermans príhovor, v ktorom vyjadril ciele Komisie v tejto oblasti.

V rámci príhovoru poukázal na nepatrné zlepšenie v oblasti odmeňovania mužov a žien, pričom ženy zarábajú v porovnaní s mužmi menej o 16%, zatiaľ čo predchádzajúci rok to bolo 16,2%. Konkrétny dátum je stanovený na 4.11. a od tohto dňa prestanú byť ženy symbolicky s ich mužskými kolegami za rovnakú prácu platené.

V rámci príhovoru boli načrtnuté aj dôvody, ktoré spôsobujú túto nerovnosť. V prvom rade ide o to, že ženy častejšie pracujú na čiastočný úväzok, pracujú v slabšie platených odvetviach a často nesú primárnu zodpovednosť za dieťa a rodinu.

Cieľom Komisie v tejto oblasti je pomôcť rodinám efektívnejšie rozvrhnúť čas medzi partnermi či manželmi pri výchove dieťaťa, aby išlo o vyrovnanejšie postavenie, a teda ženy kvôli ich primárnemu postaveniu v starostlivosti o rodinu neboli diskriminované. Rovnako je potrebné pracovať na transparentnosti odmeňovania, nakoľko inak sa odmeňovanie bez diskriminácie nedá zabezpečiť. Ide pritom o jeden z kľúčových plánov Komisie v rodinnej a sociálnej oblasti.