EU legal shot: November 2019 - 3.vydanie

V dnešnom vydaní EU legal shot-u sa dozviete, ako môžu mladí ľudia zadarmo precestovať Európu už najbližšiu jar, kto bude mať po novom prístup k údajom o našich cezhraničných platbách, ale aj o tom, ako vidí Európska komisia avizovanú hospodársku krízu. Čítajte o novinkách z Európskej komisie s nami a buďte informovaní na európskej úrovni.

Martina Rievajová 14. 11. 2019 4 min.

Nové pravidlá pre DPH v elektronickom obchode

Členské štáty sa dohodli na nových pravidlách na boj proti podvodom s DPH v elektronickom obchode. Vďaka tejto dohode budú mať orgány, ktoré vykonávajú dozor v tejto oblasti prvýkrát v rukách relevantné údaje o online nákupoch, aby mohli zakročiť proti podvodom s DPH. V súčasnosti sa rozsah podvodov v tejto oblasti odhaduje na 5 miliárd eur ročne.

Ministri financií členských štátov EÚ minulý týždeň odsúhlasili viacero krokov smerujúcich k zlepšeniu situácie s podvodmi s DPH v elektronickom obchode. Jednou z prvých nových vymoženosti orgánov vykonávajúcich dohľad v tejto oblasti bude po novom prístup k údajom týkajúcich sa DPH, ktoré majú k dispozícii napríklad poskytovatelia kreditných kariet a iných spôsobov platieb, ktorí sprostredkovávajú vyše 90 % online nákupov v EÚ. Takýto poskytovatelia budú po novom povinní sprístupňovať údaje o cezhraničnom predaji orgánom členských štátov, ku ktorým budú mať prístup špecialisti združení v sieti Eurofisc.

Nové pravidlá prinášajú napríklad aj oslobodenie od dane v inom členskom štáte v prípade ak  podniky vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť len v svojom domácom štáte neprekročia domáci obrat vo výške 85 000 eur a pre malých a stredných podnikateľov podnikajúcich celoúnijne je limit nastavený vo výške 100 000 eur.

Nové pravidlá čakajú na schválenie Európskym parlamentom a mali by začať platiť v januári 2024.

Zdarma cestovanie po Európe pre 18-ročných

Európska komisia otvorila nové kolo podávania prihlášok na cestovné poukazy v rámci iniciatívy DiscoverEU, ktoré umožnia účastníkom cestovať po celej Európe. Prihlásiť sa môžu všetci 18-roční do 28.11.2019, a vybraní uchádzači získajú príležitosť od 1.4.2020 do 31.10.2020 objavovať Európu.

Zatiaľ bolo udelených 50 000 cestovných poukazov počas troch kôl podávania prihlášok, do ktorých sa prihlásilo 275 000 mladých ľudí.

Podmienkami uchádzača o takýto cestovateľský poukaz je, že k 31.12.2019 dovŕši vek 18 rokov, je občanom EÚ a je pripravený sa od 1.4.2020 do 31.10.2020 vydať na cestu v trvaní najviac 30 dní. Okrem zaslania žiadosti bude musieť uchádzač prejsť výberovým kolom, ktoré bude pozostávať najmä z kvízu zameraného na všeobecné znalosti o EÚ.

Cestovný poukaz možno využiť na dopravu po Európe, pričom primárne by malo ísť o železničnú dopravu. Poprípade možno využiť aj alternatívy ako autobusy a trajekty a vo veľmi výnimočných prípadoch aj lietadlá.

Viac informácií nájdete tu.

Čaká nás v roku 2020 hospodárska kríza?

Súčasťou tlačovej správy Európskej komisie bola aj hospodárska prognóza na nasledujúce obdobie. V rámci prognózy Komisia  uvádza, že v súčasnosti  zažíva EÚ obdobie rastu, a to by sa nemalo meniť ani v nasledujúcich dvoch rokoch. Problematické je najmä vonkajšie prostredie, ktoré vháňa na vnútorný európsky trh neistotu, čo má vplyv na rozhodovanie investorov.

Momentálne je potrebné zohľadniť, že sa mierne spomalila výroba a viaceré obchodné spoločnosti prechádzajú štrukturálnymi zmenami,  a teda najbližšie obdobie bude sprevádzať pomalší rast a utlmená inflácia. Dôsledkom bude aj pomalšie rastúce HDP.

Vnútorný trh je v súčasnosti silno ovplyvňovaní hospodárskou vojnou medzi USA a Čínou, ale aj celkovou neistotou v obchode a na medzinárodnom trhu, preto sa očakáva slabší celosvetový rast HDP. Jedným z riešení je obrátiť sa na domáce trhy, ktoré však samé o sebe nebudú vládať tento rast ťahať.

Najmenšie obavy Komisia vyjadrila s ohľadom na trh práce. Nezamestnanosť je stále najnižšia od začiatku storočia a prognózy nehovoria o zmene tohto kurzu, iba o jeho miernom spomalení, situácia by sa teda v tomto ohľade meniť nemala.

Očakávať možno najmä spomalenie rastu, a s ohľadom na udalosti zahraničnej politiky, ale aj vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ, podľa analytikov prevažujú výhľadové riziká na strane negatívneho vývoja, čo laicky povedané znamená, že budeme sa mať o niečo horšie ako v súčasnosti, ale o dramatické zhoršenie nepôjde.

Úplné znenie prognózy dočítate tu.