EU legal shot: November 2019 - 4.vydanie

Na trhu je nová očkovacia látka proti ebole. Spotrebitelia budú vedieť na základe označenia pneumatík určiť, ktoré z nich sú ekologickejšie. Veľká Británia čelí konaniu o nesplnení si povinnosti. Vieme, že aj o týchto témach potrebujete vedieť viac, a preto vám ich prinášame v dnešnom EU legal shot-e.

Martina Rievajová 22. 11. 2019 3 min.

Na trhu očkovacia látka proti ebole

Európska komisia udelí spoločnosti Mersk Sharp & Dohme B.V. povolenie na uvedenie očkovacej látky proti ebole na trh. Na vývoji tejto látky sa pracovalo už od roku 2014, kedy v Afrike vypukla epidémia eboly. Látka už bola využitá viacerými pracovníkmi, ktorí prichádzali do styku s nakazenými osobami alebo zdravotníckymi zamestnancami, ktorí na vývoji protilátky pracovali.

Očkovacia látka s názvom Ervebo bude môcť byť po udelení povolenia rozdistribuovaná do Afriky, ale aj všade tam, kde je potreba voči tomuto nákazlivému vírusu bojovať. Vo vývoji je ešte stále druhá očkovacia látka proti ebole s názvom Ad26.ZEBOV, ktorá je práve skúšaná v Konžskej demokratickej republike, ale očakáva sa jej blízke uvedenie na trh.

Viac sa o tejto téme dočítate tu.

Nové označenie pneumatík

To, že sa niektoré pneumatiky stanú ekologickejšie bude po novom aj vidieť. Zabezpečiť to má nové označenie, na ktorom sa dohodli Európsky parlament spolu s  Komisiou a Európskou radou. Na základe označenia sa budú môcť spotrebitelia rozhodovať lepšie, resp. budú vedieť určiť, ktorá pneumatika bude mať podiel na zelenšej budúcnosti.

Pneumatiky, ktoré spĺňajú kritériá by mali mať viditeľné označenie, ktoré by malo spotrebiteľovi poskytnúť všetky potrebné informácie. Špecifikáciou nového označenie bude to, že bude obsahovať dobre známe EU označenie energetickej spotreby.

Aj toto opatrenie je súčasťou Nariadenia o označovaní pneumatík, ktoré bude čoskoro predložené na schválenie Európskemu parlamentu. Začiatok jeho účinnosti sa predpokladá na 1.5.2021.

Konanie pre nesplnenie povinnosti voči UK

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (UK), ako ešte stále členský štát EÚ, čelí konaniu o nesplnení si povinnosti. Európska komisia zaslala 14.11.2019 UK  formálnu výzvu pre porušenie Zmluvy o Európskej únii. Porušenie spočívalo v nenavrhnutí kandidáta na pozíciu Komisára EU.

Na povinnosť navrhnúť kandidáta na túto pozíciu bola UK viacnásobne upozornená prezidentkou Európskej komisie, na čo Veľká Británia reagovala, že za súčasného stavu, teda plánovaných volieb, nie je Veľká Británia v stave, aby navrhovala osoby na post Komisárov.

Európska komisia túto situáciu prešetrila, pričom došla k zisteniam, že podľa európskej judikatúry nemôže členský štát odmietnuť plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z jeho členstva v EÚ, a už vôbec nie svojím domácim právom odôvodňovať nesplnenie povinnosti, ktorú mu ukladá Zmluva o EÚ.

Komisia zároveň UK stanovila lehotu do 22.11.2019, dokedy sa môže k obvineniu vyjadriť. V prípade ak tak neurobí alebo ak sa vyjadrenie nebude Komisii pozdávať, Komisia vydá Odôvodnené stanovisko, teda formálnu žiadosť o dodržiavanie práva EÚ. Ak sa ani po doručení tejto žiadosti nevykoná náprava, Komisia môže celú vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

V tomto rozhodnutí nájdete o zmienenej téme viac informácií.