EU legal shot: Október 2019 - 1. vydanie

Slovensko sa ocitlo v zozname krajín, ktoré pozitívne pristupujú k odmenám učiteľov, ako sa tam dostalo? Európska únia uzatvorila s Juhoafrickými štátmi rozšírenú dohodu o voľnom obchode, čo to znamená? Ako by mali štáty EÚ postupovať v prípade žiadateľa o vízum z Donecku či Luhanska? Čítajte prvé októbrové vydanie európskych legislatívnych noviniek, aby vám nič neušlo.

Martina Rievajová 07. 10. 2019 3 min.

Ako pristupovať k ukrajinským žiadostiam o vízum

Európska komisia minulý týždeň odoslala členským štátom EÚ, ale aj ostatným štátom Schengenského priestoru, návod ako pristupovať k žiadostiam o vízum, ktoré prichádzajú od obyvateľov oblastí ukrajinského Donecku a Luhanska.

Dokument sa zameriava na identifikáciu a neuznávanie pasov vydaných na základe ruského prezidentského výnosu z 24. apríla tohto roka. Návod je určený najmä pre konzuláty v jednotlivých členských štátov, ktoré prichádzajú do styku so žiadateľmi o vízum z ukrajinskou vládou neovládaných území Donecka a Luhanska. Konzulátom návod jasne stanovuje podmienky, na základe ktorých určia miesto oprávneného pobytu žiadateľa o vízum, ktorý je držiteľom ruského pasu.

Cieľom takéhoto opatrenia je, aby členské štáty jednotne zavádzali vízové pravidlá voči Ruskej federácií, a pritom nezabúdali na to, že ukrajinskí obyvatelia majú nárok na získanie ukrajinského biometrického pasu, ktorý im umožňuje cestovať v rámci Schengenu bez vízovej povinnosti, a teda sa primerane postaviť k tým žiadateľom o vízum, ktorí túto možnosť odmietli.

Na tomto odkaze sa dočítate viac.

Voľný obchod s Afrikou

V prvé októbrové dni začala EÚ rokovania s piatimi partnermi z východnej a južnej Aftiky ( Komory, Madagaskar, Maurícius, Seychely a Zimbabwe) s cieľom prehĺbiť dohodu o hospodárskom partnerstve. Spomínané africké krajiny vyhlásili, že sú pripravené doplniť súčasnú dohodu, ktorá spočíva v obchode s tovarom.

Dohoda o voľnom obchode, ktorú už má EÚ uzatvorenú s touto päticou štátov poskytuje bezcolný a bezkótový prístup a trh EÚ na základe zvýhodnených pravidiel pôvodu pre partnerské krajiny.

Od prijatia pôvodnej dohody sa dovoz tovarov z týchto štátov do EÚ zvýšil o štvrtinu a mnohí európski investori začali vo väčšej miery investovať do týchto území. Doplnenie a rozšírenie súčasnej dohody o voľnom obchode by bolo pre spomínané krajiny zásadným stimulom ich hospodárstva. V rámci dohody africké štáty požiadali EÚ o finančnú pomoc vo vybraných oblastiach.

Viac informácií nájdete tu.

Slovensko v zozname krajín navyšujúcich platy učiteľov

Európska komisia vydala pri príležitosti 5. októbra, ktorý je dňom učiteľov, správu pojednávajúcu o učiteľských platoch. Správa ukázala, že aj keď sa platy učiteľov v školskom roku 2017/2018 zvyšovali vo väčšine členských štátov, väčšinou išlo o celkové navyšovanie miezd v rámci jednotlivých národných hospodárstiev krajín, a teda s ohľadom na infláciu, nedochádzalo k reálnemu navýšeniu.

Výnimkami sa stali štáty ako Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Holandsko a Slovensku, v rámci ktorých došlo k cielenému a plánovanému zvyšovaniu platov pedagógov. Pritom Komisia poukázala na to, že odmeňovanie je jedným z hlavných dôvodov, prečo prichádzajú ľudia aj do pedagogických profesií a odmena je v tomto prípade zásadným ukazovateľom toho, ako si spoločnosť cení prácu pedagóga.

Odmeňovanie učiteľov, ale aj všeobecne pedagogické profesie boli kľúčovou témou stretnutia European Education Summit a za účelom diskutovania o ďalšom akčnom pláne sa chystá na november tohto roka stretnutia ministrov školstva členských štátov EÚ.

Ďalšie informácie nájdete tu.