EU legal shot: Október 2019 - 3. vydanie

Ktoré mesto získalo ocenenie v boji proti obezite? Aké sú úspechy obchodnej siete EÚ a ako sa podieľa na HDP EÚ? Minulý týždeň začal svoju činnosť nový európsky orgán so sídlom v Bratislave, o čo sa jedná? Aj dnes vám v rámci EU legal shot-u prinášame novinky z pôdy Európskej komisie, o ktorých by ste rozhodli mali vedieť.

Martina Rievajová 21. 10. 2019 3 min.

Bratislavský európsky orgán začína svoju činnosť

Reakciou na skutočnosť, že viac ako 17 miliónov občanov EÚ žije alebo pracuje v inom členskom štáte a milióny podnikov realizujú cezhraničnú činnosť, bolo vytvorenie Európskeho orgánu práce.

Medzi jeho hlavné ciele patrí uľahčovania občanom a podnikom prístup k informáciám o ich právach a povinnostiach, uľahčenie spolupráce medzi členskými štátmi pri presadzovaní právnych predpisov Únie v pôsobnosti orgánu a spoločný výkon inšpekcií. Sériu funkcií uzatvára funkcia mediátora, ktorú tento orgán bude vykonávať pri predmetných cezhraničných sporoch.

  1. októbra 2019 sa odohrala slávnostná inaugurácia a prvé zasadnutie správnej rady tohto orgánu. Svoju činnosť Európsky orgán práce začal v Bruseli, odkiaľ si bude budovať svoje personálne, ale ak finančné kapacity. Miesto výkonu funkcie je však dočasné, nakoľko podľa rozhodnutia členských štátov má mať tento orgán sídlo v Bratislave.

Oceňovanie boja proti obezite pozná víťazov

Minulý týždeň sa oceňovalo aj za Zdravé a bezpečné potraviny. Vyhrať v tejto kategórií mohli mestá, mimovládne organizácie a školy podľa toho, ako sa venovali téme prevencie a znižovania obezity u detí a mládeže.

Víťaz si domov mohol odniesť odmenu vo výške 100 000 eur a certifikát. V kategórii miest vyhral prvé miesto Amsterdam ( Holandsko). Práve Amsterdam v rámci svojho programu „amsterdamský program zdravej hmotnosti“ sa snažil vylepšiť fyzické schopnosti detí, ich stravovanie a aj spánok. Cieľom bolo dosiahnuť čo najlepšie výsledky v oblasti zdravej hmotnosti práve podporou komunity a dlhodobou politikou, ktorú v tomto ohľade mesto vedie.

V kategórii mimovládnych organizácií bola ocenená spoločnosť „Naše deti“ z Chorvátska za svoj projekt „ Zdravý a chutný“, v rámci ktorého usporadúvala workshopy týkajúce sa podpory zdravého stravovania.

Najzdravšou školou sa stala IES Guadalquir zo Španielska, ktorá si toto umiestnenie vyslúžila programom „Buď aktívny IES Guadalquir“. V rámci programu sa snažila o to, aby si študenti dlhodobo osvojovali zdravé návyky, čo sa týka pohybu aj stravovania.

Viac sa dočítate tu.

Úspech obchodnej siete EÚ

Napriek zložitej globálnej hospodárskej situácii európske spoločnosti naďalej dobre využívajú príležitosti, ktoré vytvára obchodná sieť Európskej únie, ktorú možno rozhodne považovať za najväčšiu na svete.

V roku 2018 táto sieť pokrývala 31% európskych obchodných výmen, čo je číslo, ktoré sa podľa výročnej správy Európskej komisie o vykonávaní obchodných dohôd, má výrazne zvýšiť (na takmer 40%), keď viac obchodných dohôd nadobudne platnosť.

Celkovo predstavuje medzinárodný obchod 35% hrubého domáceho produktu EÚ (HDP). V roku 2018 sa vývoz EÚ do EÚ a dovoz od obchodných partnerov preukázali pozitívnym vývojom s pokračujúcim rastom o 2%, resp. 4,6%, so silnou výkonnosťou agropotravinárskeho vývozu EÚ.

Uvedené čísla svedčia o úspechu obchodnej politiky, ktorú EÚ vedie.

Pre viac informácií navštívte tento odkaz.