EU legal shot: Október 2019 - 4. vydanie

Okruh slovenských miest a obcí, ktoré majú WiFi v parkoch a na námestiach zdarma sa významne rozšíri. Začínajúci umelci získavajú od EÚ príspevky na to, aby mohli pracovať v zahraničí. Chorvátsko sa zrejme čoskoro stane súčasťou schengenského priestoru. Zistite o týchto témach viac v dnešnom vydaní toho, čo z EÚ noviniek rozhodne musíte vedieť.

Martina Rievajová 28. 10. 2019 3 min.

Podpora začínajúcich umelcov

Európska komisia začala s testovaním nového programu podpory mobility umelcov a kultúrnych odborníkov. Projekt s názvom i-Portunus, ktorý je financovaný v rámci programu Kreatívna Európa, je výsledkom Novej európskej stratégie pre kultúru prijatej v roku 2018.

Vďaka rozpočtu 1 milión eur bolo z projektu i-Portunus finančne podporených 343 umelcov a profesionálov z 36 krajín. Išlo najmä o umelcov z oblasti muzických alebo výtvarných umení a financovanie bolo využité na vytvorenie podmienok pre ich prácu v zahraničí v rozmedzí 15 až 85 dní.

Podmienkou pre získanie podpory bolo potrebné preukázať osobitný a presne vymedzený cieľ, napríklad rozvoj medzinárodnej spolupráce či profesijný rozvoj v cieľovej krajine. Po prvej výzve sa do projektu prihlásilo 3 200 žiadateľov o podporu.

Na budúci rok plánuje Komisia investovať do podobných projektov 1,5 milióna eur, dôvodom je aj pozitívna spätná väzba zúčastnených.

Viac sa dočítate tu.

Bude Chorvátsko konečne v Schengene?

Z poslednej informácie Komisie vypláva, že Chorvátsko pokročilo v plnení nevyhnutných podmienok na vstup do schengenského priestoru. Komisia konštatovala, že o oproti roku 2016, kedy bol spustený hodnotiaci proces Chorvátska v súvislosti s prijatím do schengenského priestoru, Chorvátsko výrazne napreduje.

Aby prišlo k úspešnému naplneniu všetkých podmienok, bude musieť Chorvátsku popracovať najmä na riadení vonkajších hraníc, ktoré je zatiaľ nepostačujúce.

V rámci správy Komisia úspešne zhodnotila naplnenie podmienok v oblastiach ochrany údajov, policajnej spolupráce, spoločnej vízovej politiky Schengenského informačného systému či justičnej spolupráce v trestných veciach.

Výsledkom tejto hodnotiacej správy je výzva Komisie, aby boli tieto výsledky riadne prerokované Radou a Európskym parlamentom s cieľom začleniť Chorvátsko do schengenského priestoru, čo by bolo zavŕšením jeho snahy od roku 2011.

Slovenské mestá budú mať free wifi

19.- 20.09.2019 bola vyhlásená tretia výzvy na podávanie prihlášok na získanie poukazu na Wi-Fi zdarma pre mestá a obce v hodnote až 15 000 eur. Tento poukaz mohol byť využitý na zabezpečenie WiFI zdarma na verejných priestranstvách, ako napríklad v knižniciach, múzeách, parkoch či námestiach. Na výzvu sa prihlásilo viac ako 11 000 žiadateľov, z čoho bolo vybraných 1 780 výhercov.

Jedná sa už o 3. výzvu v rámci program WiFi4EU a do konca tohto roka sa plánuje ešte jedna. V predchádzajúcich dvoch získalo poukaz na WiFI zdarma viac ako 6 200 miest a obcí dokopy v hodnote viac ako 100 miliónov eur.

Medzi 1 780 výhercami boli aj slovenské mestá a obce, ktoré čoskoro čaká modernizácia vo forme zabezpečenia viac online priestoru. Jedná sa napríklad o mestá Banská Bystrica, Vysoké Tatry, Vranov nad Topľou či Humenné. Spomedzi obcí budú „online“ napríklad Zuberec, Michaľany, Nitrica, Švábovce či Teplička.

Kompletný zoznam miest a obcí nájdete tu.