EU legal shot: september 2.vydanie

Ako vyzerá európska podpora zdravého stravovania na školách, ako získať grant  na vedecké začiatky, ale aj na čo sa pripraviť v prípade brexitu bez dohody sa dočítate v dnešnom stručnom a podnetnom zhrnutí najzaujímavejších správ z prostredia Európskej komisie.

Martina Rievajová 06. 09. 2019 3 min.

Viac ovocia a zeleniny na školách

So začiatkom školského roka sa na zapojených školách opäť rozbehol program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka na obdobie 2019-2020. Úlohou školského programu je prispieť k zdravému a vyváženému stravovaniu, a to distribúciou ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, avšak jeho súčasťou sú aj vzdelávacie programy o poľnohospodárstve a správnej výžive.

Známe sú údaje o tomto projekte z roku 2017/2018, kedy benefity, ktoré program prináša využilo viac ako 20 miliónov detí, čo je približne 20% detí v rámci EÚ.

Do programu sú zapojené všetky členské štáty a ako pominulé roky, aj tento rok je na projekt vyhradených približne 250 miliónov eur. O tom, ako v jednotlivých štátoch vyzerajú pridelenia ovocia, zeleniny a mlieka rozhodujú jednotlivé členské štáty, pričom by mali zohľadniť environmentálne aspekty, sezónnosť, dostupnosť a rozmanitosť stravovania.

Výsledok súťaže Európskej rady pre výskum

Minulý týždeň Európska komisia ohlásila výsledky tohtoročnej súťaže Európskej rady pre výskum Štartovací grant, ktorá je súčasťou programu Európskej únie pre výskum a inovácie na obdobie roka 2020.

 Granty, v celkovej hodnote 621 miliónov eur, predstavujú príspevky pre 408 začínajúcich vedcov, na to, aby im pomohli vybudovať ich pracovné tímy a naštartovať výskum v širokej škále vedeckých disciplín. Predpokladá sa, že sa zo zmienených grantov vytvorí 2500 pracovných miest pre doktorandov, držiteľov doktorátu a iných pracovníkov.

Zmienení vedci sa okrem iného budú zaoberať otázkami lesného jedla a jeho potenciálom nasýtiť populáciu, hodnotenia intenzity a frekvencie zvyšovanie hladiny morí, ale aj otázky ako by technologické  firmy mali ponúkať svoje produkty a získavať dôveru zákazníkov.

Konkrétne granty by mali byť poskytované začínajúcim vedcom od dvoch do siedmych rokov od konca ich doktorandského štúdia, poprípade obdobného štúdia, a ktorý disponujú významnými vedeckými skúsenosťami. Výzvy na podávanie prihlášok sú zverejnené vždy raz za rok a informácie k najbližšiemu kolu grantových výziev nájdete na tomto odkaze.

Prípravy na brexit bez dohody

Nakoľko do vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ zostáva len 8 týždňov, Komisia vydala v poradí už 6. oznámenie o pripravenosti na brexit, v ktorom vyzvala všetkých 27 členských štátov EÚ, aby sa na situáciu po 31.10.2019 pripravili.

Komisia preto uverejnila podrobný kontrolný zoznam s cieľom pomôcť podnikom, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom, aby mohli urobiť konečné úpravy. Cieľom tohto upozornenia, ale aj samotného zoznamu, je upozorniť všetky subjekty, ktoré sú zapojené do obchodu so Spojeným kráľovstvom, bez ohľadu na to, kde majú sídlo, na ich povinnosti a nevyhnutné formality pri cezhraničnom obchode.

V rámci oznámenia sa Komisia vyjadrila najmä ku kľúčovým po-brexitovým témam, ktorými sú doprava, kde platnosť nákladnej, osobnej a leteckej dopravy predĺžila v zmysle už existujúcich nariadení do 31.7.2020,  ďalej ide o oblasť rybolovu a napokon o rozpočet EÚ, v rámci ktorého sa Spojené kráľovstvo bude môcť naďalej zapájať do určitých programov a prijímať finančné prostriedky z tohto rozpočtu.

V rámci oznámenia Komisia pripomenula aj možnú finančnú podporu pre tých, ktorých by Brexit bez dohody mohol zasiahnuť najviac. V takom prípade môžu dané členské štáty rátať napríklad s Európskym fondom solidarity, ktorý bude mať rozšírený rozsah pôsobnosti, ale aj s Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácií, ktorý bude k dispozícií pracovníkom, ktorý v dôsledku brexitu prídu o svoje zamestnanie.

Ďalšie opatrenia môžete nájsť na tomto odkaze.