Útoky v Paríži v kontexte práva EÚ

Európska únia po piatkových útokoch v Paríži prvýkrát vo svojej histórii aktivuje ustanovenia o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike.

Kristína  Jurišová 17. 11. 2015 2 min.

Pomoc a podpora sú primárnymi elementmi každého zdravého vzťahu”. Takisto, neobchádzajú ani vzťahy vznikajúce na základe práva. To čo sa stalo minulý týždeň v Paríži je mementom toho, že nielen v hraničných situáciách je solidarita vzájomnou hybnou silou.

Podľa konsolidovaného znenia Zmluvy o Európskej únii, v časti ktorá upravuje ustanovenia o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike, platí:

  • V prípade, že sa členský štát stane na svojom území obeťou ozbrojenej agresie, ostatné členské štáty sú povinné mu poskytnúť pomoc a podporu všetkými dostupnými prostriedkami, v súlade s článkom 51 Charty Organizácie Spojených národov. Tým nie je dotknutá osobitná povaha bezpečnostnej a obrannej politiky niektorých členských štátov.” (čl. 42 ods. 7)

V takomto prípade môže ísť o priamu podporu a zapojenie sa do operácií v Sýrii a Iraku. Podpora však môže nastať aj v podobe prevzatia časti úloh, ktoré francúzske jednotky plnia inde vo svete.

Podľa vyššie uvedeného článku 51 Charty Organizácie Spojených národov platí, že:

  • Ak dôjde k ozbrojenému útoku proti členovi Organizácie Spojených národov, nijaké ustanovenie tejto Charty neprekáža prirodzenému právu na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu, kým Bezpečnostná rada neurobí potrebné opatrenia na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Opatrenia urobené členmi organizácie pri vykonávaní tohto práva sebaobrany sa oznámia ihneď Bezpečnostnej rade a nijako sa nedotýkajú touto Chartou určenej právomoci a zodpovednosti Bezpečnostnej rady podnikať v každom okamihu také akcie, aké považuje za potrebné na udržanie a obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti.”

Útoky v skratke

Atentátnici si vybrali na svoj útok piatkový večer. Nečakane a koordinovane zaútočili na šiestich miestach v Paríži. Podľa oficiálneho stanoviska polície je osem teroristov mŕtvych. Útoky začali o 21:20 výbuchom pred štadiónom Stade de France, kde práve prebiehal zápas Nemecko proti Francúzsku (zápasu sa zúčastnil aj francúzsky prezident Francois Hollande). O 21:25 začala streľba na kambodžskú reštauráciu na rue Bichat. Nasledoval druhý výbuch pri štadióne, streľba v uliciach aj útok na ďalšiu reštauráciu. Následne cca. o 22:00 vtrhli útočníci aj na koncert rockovej kapely Eagles of Death Metal a začali strieľať v koncertnej hale Bataclan. K útokom sa podľa Reuters prihlásil Islamský štát. Podľa posledných útočníci zabili 132 ľudí a ďalších vyše 300 zranili. Na základe týchto udalostí Francúzsko vyhlásilo výnimočný stav a zatvorilo hranice. Vláda zatvorila trhy, múzeá, školy a iné verejné miesta - zatvorené sú aj pamiatky. Starostka vyzvala obyvateľov, aby zostali doma. (Zdroj: The Guardian)