Európsky deň spravodlivosti

​25. októbra sa v každej krajine Európskej únie priblíži justícia bližšie k ľuďom. Cieľom dňa spravodlivosti je informovať verejnosť o ich právach, ukázať ľuďom, ako to vyzerá a prebieha na súdoch, či už krajských, okresných, alebo na Najvyššom súde. 

Európsky deň spravodlivosti

​Európsky deň spravodlivosti si v celej Európskej únii pripomíname každoročne 25. októbra. Ako pominulé roky, aj tento rok dovolia mnohé súdy verejnosti nazrieť do ich vnútorného prostredia a ich fungovania. Mnohí sudcovia sa na chvíľu vytrhnú z každodennej práce, aby návštevníkom priblížili ako vyzerá ich práca, oboznámia sa so štatistikami ako je nápad vecí na jednotlivých agendách, alebo sa dozvedia zaujímavé informácie o priebehu elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb.

Krajský súd v Bratislave počas Európskeho dňa spravodlivosti pozval na svoju pôdu tridsiatich študentov bratislavského gymnázia, ktorí nahliadnu do zaujímavých kancelárii, kde sa dozvedia, ako sa napríklad pracuje so spismi. Následne budú môcť diskutovať so sudcami z civilného a trestného práva. 

Krajský súd v Banskej Bystrici otvára brány do historickej budovy študentom a širokej verejnosti a to v troch časoch, o 9:00, 11:00 a 14:30. Počas exkurzie sa stretnú s podpredsedom Krajského súdu v Banskej Bystrici, JUDr. Jaroslavom Gallom, nahliadnu do pojednávacej miestnosti s miestnosťou pre výsluch chráneného svedka, eskortných miestností so zadržiavacími celami a pripravená je aj autentická ukážka technických prostriedkov elektronického monitoringu osôb. 

Okresné súdy Košice I, Košice II a Košice – okolie a Krajský súd v Košiciach privítajú vybraných študentov stredných škôl. Okrem prehliadky priestorov si budú môcť vyskúšať simulované pojednávanie, alebo sa zúčastniť vybraného pojednávania, ktoré zodpovedá ich veku a záujmu.

Krajský súd v Prešove privíta študentov a bežnú verejnosť už štvrtýkrát. Počas dňa otvorených dverí sa v troch hodinových vstupoch – o 9:00, o 11:00 a o 13:00, návštevníci oboznámia s priestormi súdu, s prácou pracovníkov Centra právnej pomoci, zaujímavé budú statické a dynamické ukážky činností príslušníkov ZVJS. Zástupcovia Krajského múzea v Prešove priblížia verejnosti historické justičné procesy v meste Prešov. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky privíta na svojej pôde viac ako sto študentov z piatich slovenských právnických fakúlt. V priestoroch Najvyššieho súdu sa dostanú aj na miesta, ktoré bežne verejnosti nie sú prístupné. Študenti sa zároveň oboznámia s prácou asistentov sudcov, ako funguje Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky, ale zistia, aké témy sú pre Najvyšší súd dôležité z pohľadu medzinárodných vzťahov. 

Dodávame, že širokej verejnosti sú prístupné prehliadky len na Krajskom súde v Banskej Bystrici, na Krajskom súde v Prešove. 

Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Košiciach a košické okresné súdy a Najvyšší súd Slovenskej republiky z kapacitných dôvodov privítajú len vopred ohlásených študentov. 

Zdroj: MS SR