Expertov OBSE zaujímajú kompetencie NS SR vo volebných veciach

Bratislava, 12. 03. 2019 – Volební experti Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) dnes navštívili NS SR. Zaujímali sa o kompetencie a rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu vo volebných veciach. Ich návšteva súvisí s hodnotením príprav a monitorovaním nadchádzajúcich prezidentských volieb na Slovensku.

Redakcia 15. 03. 2019 2 min.

Slovenská legislatíva má jasne upravené volebné právo kandidátov na prezidenta SR ako aj volebné právo voličov. Podpredsedníčka NS SR Jarmila Urbancová expertom vysvetlila mechanizmus ochrany týchto práv, ako aj to, aké kompetencie má v tejto oblasti Najvyšší súd. „Ak to veľmi zjednoduším, Najvyšší súd rozhoduje v konkrétnych veciach podaných do času konania sa volieb a Ústavný súd nastupuje po konaní sa prezidentských volieb,“  uviedla Jarmila Urbancová. Ako dodala, Najvyšší súd sa vo volebných veciach riadi od roku 2016 Správnym súdnym poriadkom.  

V zmysle tohto zákona rozhoduje aj v konaní o prijatí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta SR. „Žalobca sa môže domáhať podaním žaloby na Najvyšší súd vydania rozhodnutia o prijatí jeho návrhu na kandidáta na prezidenta, ak predseda Národnej rady odmietol jeho návrh,“ vysvetlil predseda správneho senátu NS SR Peter Melicher. Ako dodal, Najvyšší súd sa v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami zaoberal dvomi takýmito žalobami, po ich preskúmaní však zistil, že nie sú dôvodné, a z tohto dôvodu obe žaloby zamietol. Expertov ubezpečil, že lehoty na rozhodovanie vo veci žaloby, ako aj doručenia rozhodnutia účastníkom konania, je možné dodržať. „Správny súd rozhodne o žalobe v expresnom čase, a to do piatich dní od jej doručenia. Keďže v jednej z vecí rozhodoval senát, ktorého som členom, som presvedčený, že sa to dá stihnúť,“ dodal Peter Melicher.

Predstavitelia Najvyššieho súdu ocenili aktivity expertov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Zhodli sa na tom, že dobre nastavené kontrolné mechanizmy sú súčasťou demokracie.

Zdroj: Najvyšší súd SR