Facebook: Čecha odsúdili za status

Napriek tomu, že páchateľovi hrozilo trojročné väzenie, za status dostal ročný podmienečný trest odňatia slobody. Rozhodnutie je právoplatné. Prečítajte si, čo tento člen komunistickej strany napísal.

Kristína  Jurišová 21. 08. 2018 2 min.

Sudkyňa K. Kohútiková uznala M. Kesudisa vinným z dvoch trestných činov a to Schvaľovania trestného činu (konkrétne trestného činu vraždy) a Prejavu sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu práv človeka. Trestných činov sa dopustil tým, že zverejnil status na Facebooku s nasledovným obsahom:

"Tak jsem někde četl, že se osamocenému afghánskému vlastíkovi na jízdním kole podařilo odvařit čtyři naše žoldáky. Přijel k nim a jen, co ho spatřili, šli srát, totálně na odpis. To, co se jim stalo, si po čertech zasloužili. Jsem vděčný, že nás těch šmejdů zbavili. Čeští žoldáci patří s těmi americkými k těm nejzkurvenějším." (zdroj: omediach.com)

Odsúdený komentoval smrť vojakov, ktorých pripravil samovražedný útok o život.

Ako je to u nás?

Na Slovensku môžu orgány činné v trestnom konaní za takéto konanie takisto začať trestné stíhanie pre naplnenie znakov skutkovej podstaty trestných činov: Schvaľovanie trestného činu (§ 338 TZ), Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti (§ 424 TZ). Napriek tomu, dodnes v SR nedošlo k odsúdeniu za zverejnenie statusu na sociálnej sieti.

Samozrejme samotné trestné konanie je v mnohých prípadoch pomerne obtiažne pri dokazovaní páchateľa. Na druhej strane tieto trestné činy sú v základnej skutkovej podstate prečinmi a tak v mnohých prípadoch sa predpokladá - za splnenia zákonných podmienok - využitie materiálneho korektívu. Tým pádom sa z trestného činu dostaneme do roviny priestupku.

Aj keď v prípade trestného činu Podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti by sme v prípade spáchania verejne - teda formou Facebooku hovorili o sadzbe dva až šesť rokov.

Aktuálne znenia skutkových podstát

Schvaľovanie trestného činu

“Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.”

Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti

“Kto sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov, spáchaním zločinu, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto také obmedzenie vykonal alebo kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.”