Facebook sprísňuje pravidlá pre politické reklamy

Facebook, v snahe o zabezpečenie spravodlivejších volieb a najmä obmedzení kupovania reklamného priestoru a ovplyvňovania voličských preferencií zo zahraničia  zavádza nové mechanizmy, ako zabezpečiť, aby ste vždy pri politickej reklame videli, že jej autor je reálna osoba, ktorá sa preukázala dokladmi totožnosti, a aj to, že to nie je umelo vytvorená zahraničná organizácia. Dôvodom pre zavedenie týchto pravidiel sú najmä blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, ktoré by aj vďaka Facebooku mali byť na sociálnych sieťach transparentnejšie, ale aj dlhodobá snaha o zamedzenie šírenia hoaxov v súvislosti najmä s európskymi témami, ako je napríklad migrácia.

Martina Rievajová 10. 04. 2019 2 min.

Na to, aby od 15. apríla bolo možné pridávať na FB reklamy súvisiace s politikou a európskymi záležitosťami, musia inzerenti prejsť dvomi základnými krokmi, ktorými sú overenie identity a schválenie vyhlásenia pre reklamy.

Overenie identity

Na to, aby bolo vôbec možné zverejniť reklamu v súvislosti s voľbami, ale aj s európskymi záležitosťami, ako napríklad imigrácia či politické hodnoty, musí inzerent  potvrdiť svoju identitu prostredníctvom jednej z možností, ktorými sú úradný doklad totožnosti ( napr. rodný list), dva oficiálne dokumenty alebo notársky overený formulár, ktorý je možné stiahnuť z FB stránky a zapnúť si dvojstupňové overenie pre účet na FB. Podmienkou je, aby z daného dokumentu bolo možné určiť krajinu vydania tohto dokladu, ktorá sa musí zhodovať s krajinou, kde sa osoba snaží získať autorizáciu na zverejňovanie politických reklám.

Vyhlásenie pre reklamy

Okrem overenia identity  si musí inzerent nastaviť aj vyhlásenie pre politické reklamy „Platí to“, ktoré bude obsahovať údaje, na základe ktorých ho možno určiť, ako napríklad meno administrátora stránky tak, ako je uvedené na úradných dokumentoch alebo názov organizácie či názov samotnej stránky. Inzerent bude ďalej overený na základy telefónneho čísla, e-mailovej adresy a ďalších informácií, aby bolo zrejmé, že nejde len o tzv. „fake účty.“

Použitá mena

Na zabránenie zahraničnému financovaniu politických reklám FB pripája ďalšiu podmienku, ktorou je financovanie reklám v mene štátu, v ktorom je inzerent autorizovaný, teda v ktorom požiadal o potvrdenie svojej identity. Takto financované reklamy môžu byť zacielené len na krajinu zdroja platby, a teda autorizácie inzerenta.

Ostáva preto dúfať, že aj vďaka tejto iniciatíve Facebooku budú reklamy súvisiace s dôležitými spoločenskými, európskymi témami menej zavádzajúce a hlavne transparentnejšie.