Falšovanie peňazí 18 ročným Bratislavčanom

Dnes doobeda informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková o skutku, ktorý sa stal v Bratislave. Mladistvému Bratislavčanovi hrozí za falšovanie pomerne vysoký trest. 

Kristína  Jurišová 09. 10. 2017 3 min.

Skutkový stav

Polícia obvinila 18-ročného Michala M. z Bratislavy z falšovania peňazí, za mrežami môže stráviť niekoľko rokov. Ako uvidela hovorkyňa Slamková: „Obvineniu z úmyselného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v súčasnosti čelí Michal M. z Bratislavy. Bratislavčan mal 7. októbra tohto roka okolo 1.30 h v jednom z barov na Nedbalovej ulici v hlavnom meste u seba prechovávať falzifikáty bankoviek." (zdroj: TASR)

Podľa polície malo ísť o tri eurobankovky v nominálnej hodnote 50 eur, pričom jednu z nich mal pri platení použiť ako pravú. „V prípade preukázania viny hrozí obvinenému za uvedené konanie v súlade s ustanoveniami trestného zákona trest odňatia slobody na sedem až desať rokov. Obvinený je stíhaný na slobode," dodala Slamková. (zdroj: TASR)

Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov 

Trestný zákon postihuje nielen osobu, ktorá sama falšuje peniaze, ale aj osobu, ktorá napríklad falšované peniaze prechováva respektíve použije také peniaze ako pravé.

Pokiaľ ide o objektívnu stránku trestného činu podľa  § 270 Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov, obsahuje (okrem kvalifikovaných skutkových podstát) až 2 základné skutkové podstaty, ktorých jednočinný súbeh nie je možný.

Práva skutková podstata je upravená v § 270 ods. 1 TZ a spočíva v konaní osoby, ktorá sebe alebo inému zadováži falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere alebo kto také peniaze alebo cenné papiere prechováva, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

Druhá skutková podstata je upravená v § 270 ods. 2 TZ a spočíva v konaní osoby, ktorý falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

Práve túto druhú skutkovú podstatu sa podarilo naplniť mladému Bratislavčanovi. Samozrejme orgány činné v trestnom konaní a súd mu budú musieť dokázať úmysel, keďže sa tu vyžaduje úmyselné zavinenie.

Trestanie mladistvých

Napriek tomu, že v tomto prípade ide o páchateľa, ktorý má iba 18 rokov nejdená sa už o osobu mladistvú, na ktorú sa podľa trestného zákona vzťahujú osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých, pretože mladistvým je osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila 14 rok a neprekročila 18 rok svojho veku, pričom osobu možno považovať za mladistvého až dňom, ktorý nasleduje po dni, keď páchateľ dovŕšil 14 rok svojho veku.

Pokiaľ by však išlo o mladistvú osobu, Trestný zákon umožňuje trestné sadzby odňatia slobody u mladistvých znížiť na polovicu; horná hranica zníženej trestnej sadzby nesmie prevyšovať sedem rokov a dolná hranica zníženej trestnej sadzby dva roky.

Viac o trestní mladistvých sme písali v článku „Špecifiká trestnej zodpovednosti mladistvých na Slovensku“.