Euro oslabuje po údajoch o priemyselnej produkcii

V otázke globálneho rastu je priemyselná produkcia stále najväčším problémom. Aj keď sme pred pár dňami obdržali z Číny vynikajúce údaje, eurozónou vo štvrtok ráno potvrdené neboli. Táto sklamala predpoklady s ohľadom na ročnú bázu o -2.1 % oproti očakávaným -0.1 % a predchádzajúcim -0.4 %. Na mesačnej báze bol tento údaj vydaný na úrovni -1.1 %. Informácie o inflácii boli však naopak v súlade s očakávaniami.

EUR/USD EUR/USD - MIG Capital

Veľkosť vplyvu, ktorý má táto správa z historického hľadiska na trhu menových párov predstavuje 50 pipov, a EUR/GBP dokonca o túto hodnotu oslabil. Ešte aj EUR/USD momentálne zaznamenáva medvedí trend a teda klesajúcu tendenciu.

Retracement prichádza po štyroch po sebe nasledujúcich seansách posilňovania celkovo o 200 pipov, za čo je zodpovedný Draghi resp. jeho prejav z minulého štvrtka. EUR/USD sa teraz nachádza tesne pod 61.8 % Fibonacciho úrovne, táto rezistencia bude pravdepodobne bez majoritných zmien, aspoň pokiaľ neobdržíme viac informácií o zámeroch Bena Bernankeho v súvislosti s tapperingom.

Disclaimer a upozornenie na riziká

Poskytnuté informácie a názory vyjadrené v tomto komentári sú určené výhradne k poskytovaniu všeobecných informácií a nie sú určené k poskytovaniu investičného poradenstva nákupu a/alebo predaja alebo vlastného doporučenia týkajúceho sa jedného alebo viacerých transakcií týkajúcich sa určitého finančného nástroja. Žiadny názor vyjadrený na investíciu a investičnú stratégiu by nemal byť preto považovaný za vhodné charakteristiky pre konkrétneho človeka alebo pre jeho/jej znalosti a skúsenosti z online obchodovania CFD a Forex-u, alebo pre jeho/jej finančnú situáciu a investičné ciele. Informácie o minulej výkonnosti investície alebo investičnej stratégie nezaručujú a nie sú zárukou budúcich výkonov.

CFD a Forex sú pákové produkty. Obchodovanie s maržou je spojené s vysokou mierou rizika a straty môžu dosiahnuť hondôt vyšších, než aké činili vase vklady. Nie je teda vhodné pre každého a je potrebné zoznámiť sa so všetkými rizikami.

Spoločnost MIG Capital (Europe) Limited je držiteľom oprávnenia, ktoré jej vo Veľkej Británii vydal úrad “Financial Conduct Authority” (FCA), a vzťahujú sa ňu regulačné počiadavky zmieneného úradu; registračné číslo FCA 562170 a v EU pôsobí v rámci MiFID ustanovení o cezhraničnom poskytovaní.