Zlato a pomalý dopyt rozvíjajúcich sa trhov pri absencii obáv z vojny prevažuje

Aj keď zlato nedávno ožilo a zaznamenávalo rast, teraz vzhľadom na zánik vojenskej intervencie v Sýrii skôr smeruje k „deflácii“ a klesá. Situácia sa však môže vyvinúť aj úplne inak. Svet je stále jednou nohou v pasci - deflačné trendy, ktorých korene sa nachádzajú vo finančnej kríze roka 2008 alebo skôr obrovské dlhy nahromdené v rokoch pred krízou a na druhej strane rast úrokových mier v súvislosti s postupným odstraňovaním politiky kvantitatívneho uvoľnovania. Taký je dnešný obraz.

XAUUSD XAUUSD - MIG Capital

Zlato však na rozdiel od toho neposkytuje žiaden certifikát alebo nákupný kupón. A čo je ešte dôležitejšie, rozvíjajúce sa trhy už nerastú tempom, na ktoré sme boli zvyknutí.

Veľké krajiny ako Turecko, India ale aj také krajiny ako Indonézia a Brazília sa snažia zabrániť menovej kríze ako aj predísť kríze platobnej bilancie. Určite teda nebudú naďalej zachovávať prebytok obchodnej bilancie používaný na spomínanú akvizíciu zlata. Z toho vyplýva, že deflácia a nárast úrokových mier z dlhodobého hľadiska a pomalý dopyt rozvíjajúcich sa trhov udržiava tlak na zlato smerujúci nadol.

V prípade vlny pozitívnych údajov z Číny, či oživenia napätia na blízkom východe prichádza do úvahy mierny nárast pričom po tomto pohybe je vhodné shortovanie.

Prerazenie supportu na úrovni 1 280.5 by viedlo k urýchleniu medvedieho trendu a teda k poklesu.

Zdroj : Metatrader 4, platforma spoločnosti MIG Capital, 18.09.2013

Disclaimer a upozornenie na riziká

Poskytnuté informácie a názory vyjadrené v tomto komentári sú určené výhradne k poskytovaniu všeobecných informácií a nie sú určené k poskytovaniu investičného poradenstva nákupu a/alebo predaja alebo vlastného doporučenia týkajúceho sa jedného alebo viacerých transakcií týkajúcich sa určitého finančného nástroja. Žiadny názor vyjadrený na investíciu a investičnú stratégiu by nemal byť preto považovaný za vhodné charakteristiky pre konkrétneho človeka alebo pre jeho/jej znalosti a skúsenosti z online obchodovania CFD a Forex-u, alebo pre jeho/jej finančnú situáciu a investičné ciele. Informácie o minulej výkonnosti investície alebo investičnej stratégie nezaručujú a nie sú zárukou budúcich výkonov.

CFD a Forex sú pákové produkty. Obchodovanie s maržou je spojené s vysokou mierou rizika a straty môžu dosiahnuť hondôt vyšších, než aké činili vase vklady. Nie je teda vhodné pre každého a je potrebné zoznámiť sa so všetkými rizikami.

Spoločnost MIG Capital (Europe) Limited je držiteľom oprávnenia, ktoré jej vo Veľkej Británii vydal úrad “Financial Conduct Authority” (FCA), a vzťahujú sa ňu regulačné počiadavky zmieneného úradu; registračné číslo FCA 562170 a v EU pôsobí v rámci MiFID ustanovení o cezhraničnom poskytovaní.