GDPR: V Česku prišiel vážny podnet na Google

"História polohy" a "Aktivity na webe a v aplikáciách". Google má sledovať užívateľov svojich služieb

Redakcia 18. 01. 2019 3 min.

Český Úrad na ochranu osobných údajov obdržal v polovici decembra 2018 podnet dotknutých osôb (bežných ľudí, ktorých osobné údaje sú spracúvané zo strany Google), zastúpených združeniami dTest smerujúci voči spoločnosti Google. Podnet se týka najmä spracovania osobných údajov v súvislosti s používaním služieb Google.

Na podobné skutočnosti upozorňovali Právne Noviny už v júny 2018 prostredníctvom článku "Sleduje Vás Google maps? Že nie?"

Okrem informácií, ktoré sa dozviete v tomto článku je zaujímavá aj skutočnosť, že tento článok nie je možné vyhľadať prostredníctvom samotného vyhľadávača Google. Naproti tomu, konkurenčný vyhľadávač Yahoo článok uvádza hneď na druhom mieste vo výsledkoch vyhľadávania.

Vráťme sa ale k podnetu zo strany združenia dTest. Podnet uvádza, že Google zbiera dáta o polohe svojich užívateľov hlavne prostredníctvom dvoch nástrojov a prostredníctvom služieb "História polohy" a "Aktivity na webe a v aplikáciách".

Podnet zdôrazňuje, že spoločnosť Google jedná pri spracovaní osobných údajov netransparentne, v dôsledku čoho vznikli ďalšie pochybnosti o zákonnosti tohto spracovania osobných údajov v a plnenia z toho vyplývajúcich povinností ustanovených Nariadením GDPR.

O aké praktiky ide?

dTest v podnete uvádza tieto používané spoločnosťou Google, aby donútili používateľov k poskytnutiu údajov o polohe:

  • Klamlivé preklikávanie: preklikávanie možností pri prvotnom nastavení zariadenia s operačným systémom Android tlačí používateľa na povolenie ukladania histórie polohy bez toho, aby vedeli, čo to zahŕňa.
  • Skryté „predvolené“ nastavenia: pri vytváraní účtu Google je nastavenie aktivít na webových stránkach a aplikáciách obmedzené na ďalšie možnosti a štandardne povolené.
  • Zavádzajúce a nevyvážené informácie: používateľom sa pri poskytovaní možností neposkytujú dostatočné informácie a uvádzajú sa nesprávne informácie o tom, ako sa údaje zhromažďujú a využívajú.
  • Opakované žiadosti: používatelia sú opakovane žiadaní o zapnutie historickej polohy pri používaní rôznych služieb Google, aj keď sa rozhodli tak urobiť pri nastavovaní mobilného telefónu.
  • Združovanie služieb a nedostatok čiastkových (granulárných) volieb: ak používateľ Google chce používať služby ako Google asistent a radenie fotografií podľa polohy, Google automaticky aktivuje invazívne sledovanie polohy.

Tento podnet je založený na výskume publikovanom Nórskou spotrebiteľskou organizáciou Forbrukerrådet. V súvislosti s výsledkami výskumu spotrebiteľských organizácií v niekoľkých členských štátoch Európskej únie a v Nórsku podali na podnet konkrétneho subjektu údajov podnet s podobným obsahom.

Podnet odovzdali do Írska

Vzhľadom na to, že hlavná prevádzka spoločnosti Google v Európskej únii má byť umiestnená v Írsku od 22. januára 2019, úrad v súlade s inými dozornými orgánmi o podnete informoval aj írsky úrad na ochranu osobných údajov.

Vzhľadom na druh a rozsah spracovania budú v pozícii dotknutého dozorného úradu zjavne aj všetky ostatné úrady z členských štátov EÚ.

Keďže rozhodnutie v tejto veci je primárne v pôsobnosti vedúceho dozorného úradu, ktorým je írsky úrad, je potrebné dosiahnuť konsenzus medzi vedúcim dozorným úradom a všetkými ostatnými príslušnými dozornými úradmi v EÚ.

Český úrad bude ďalej postupovať v rámci procesných postupov ustanovených Nariadením GDPR.

Zdroj: Český ÚO OÚ