Hľadáme nových redaktorov!

Právne Noviny hľadajú nových redaktorov z radov právnikov, ktorí majú záujem venovať sa zaujímavavým právnym, ale aj investigatívnym témam!

Redakcia 10. 07. 2017 1 min.

Inzerujúca spoločnosť:  Legal & Economic Press s.r.o., Jasovská 17, IČO: 44 938 497

Office redakcia:               Ružinovská 42, 821 03 Bratislava, Slovenská republika

 

Popis práce:                  

  • Príprava príspevkov z oblasti práva a legislatívy
  • Rozsah: 6 príspevkov mesačne/min. jeden týždenne
  • Postup v zmysle pokynov šéfredaktora a vnútorných smerníc
  • Home office
  • Možnosť zvýšenia odbornej kvalifikácie a znalostí z oblasti práva
  • Dynamický mladý kolektív s možnosťou zvýšenia praktických právnych skúseností
  • Práca vhodná pre študenta 4-5 ročníka PF, absolventa práva, osobu na materskej dovolenke.

Odmena za prácu:

  • dohodou

 

Ukončenie výberového konania:

  • 17.7.2017

Svoje životopisy spolu so zdôvodnením záujmu o prácu v Právnych Novinách nám zasielajte na adresu: [email protected].sk

Oslovení budú len vybraní kandidáti.