Humanitárna pomoc zo strany Slovenskej republiky

Na základe požiadavky Stálej Misie Ukrajiny pri NATO a následne požiadavky NATO boli členské štáty oslovené o posúdenie možnosti poskytnutia humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Počas mája 2014 bola taktiež poskytnutá pomoc Balkánskym štátom, ktoré postihli povodne. O akú pomoc konkrétne išlo a vakej bola výške?

Redakcia 13. 06. 2014 2 min.
humanitárna pomoc SR humanitárna pomoc SR 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Pomoc Ukrajine

Na základe  súhlasného stanoviska podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a podpredsedu vlády a ministra vnútra, Ministerstvo vnútra SR („MV SR“) pripravilo materiálnu humanitárnu pomoc SR  pre Ukrajinu.

Rezort  vnútra poskytol  materiálnu humanitárnu pomoc o hmotnosti cca 4,3 tony vo forme  dodávky elektrocentrál, osvetľovacích súprav a riadu na jedno použitie zo zásob MV SR, a to spolu v hodnote 28 104 eur. Príjemcom pomoci SR zo zásob sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR je Ministerstvo obrany Ukrajiny. Preprava sa uskutočnila 3. júna 2014 z Logistickej základne pre krízové situácie Vajnory do zariadenia Ministerstva obrany Ukrajiny v Ľvove. Odovzdanie pomoci SR pre Ukrajinu zabezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Pomoc pre Bosnu a Hercegovinu

V prvej etape sme do krajiny poslali kalové čerpadlá, elektrocentrály, protipovodňové vrecia, plášte do dažďa a gumovú obuv v celkovej hodnote 51.367,34 eur. Ide o 5,4 tony materiálu humanitárnej pomoci. Pomoc bola naložená v Logistickej základni pre krízové situácie Vajnory 17. mája a odovzdaná zástupcom Bosny a Hercegoviny 18. mája v meste Brčko. MV SR prostredníctvom Európskeho koordinačného centra pre krízové situácie v Bruseli dostalo žiadosť o materiálnu humanitárnu pomoc 15. mája.

V druhej etape im MV SR poskytlo  kalové čerpadlá elektrocentrály, stany, prikrývky, vysušovacie agregáty, 20-litrové kanistre na pohonné hmoty, plášte do dažďa a gumovú obuv. Správa štátnych hmotných rezerv poskytla utierky a uteráky a Slovenský Červený kríž toaletné potreby. Celková hodnota 2. etapy poskytnutej pomoci je 72.099,48 eur. Ide o 5,5 tony materiálu humanitárnej pomoci. Humanitárny materiál bol naložený 27. mája v Logistickej základni pre krízové situácie Vajnory. Odovzdanie sa uskutoční 28.mája v Sarajeve. Rozšírenú žiadosť Ministerstva Bezpečnosti Bosny a Hercegoviny o materiálnu humanitárnu pomoc dostalo MV prostredníctvom ERCC v Bruseli 20. mája.

Pomoc pre Srbsko

MV SR poskytlo humanitárny materiál pozostávajúci z nafukovacích matracov, oblečenia a obuvi v celkovej účtovnej hodnote 78.118,48 eur. Ide o 6,7 tony materiálu humanitárnej pomoci. Naloženie materiálu sa uskutočnilo 23. mája v Logistickej základni pre krízové situácie Rišňovce. Odovzdaný bol zástupcom Červeného kríza Srbska v meste Novi Beograd 24. mája. MV SR dostalo žiadosť Veľvyslanectva Srbska v Bratislave o poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci pre Červený kríž Srbska prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 20. mája. [1]