Informácie a odporúčania pre advokátov

Slovenská advokátska komora vydala odporúčanie nadväzujúce na núdzový stav pre úsek zdravotníctva vyhlásený Vládou SR.

Redakcia 16. 03. 2020 2 min.

Uznesením Vlády SR č. 114/2020 sa s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby vrátane advokátskych kancelárií. Právne služby je preto možné poskytovať bez fyzického kontaktu s klientom v priestoroch advokátskej kancelárie. Výnimky prevádzok sú uvedené v rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva (dokument na stiahnutie) .

Slovenská advokátska kancelária komunikuje s Ministerstvom spravodlivosti SR, ale k dnešnému dňu nemá iné informácie než ktoré uviedli v stredu 11. marca 2020.

Slovenská advokátska komora preto rovnako ako minulý týždeň odporúča:

     1.       osobný kontakt s klientami pokiaľ možno vylúčte a využívajte pokiaľ možno zabezpečenú komunikáciu na diaľku elektronicky, telefónom alebo inou vhodnou formou,

     2.       zvážte prosím nevyhnutnosť návštevy väzníc a požiadajte o odročovanie plánovaných súdnych pojednávaní ako aj plánovaných úkonov v prípravnom konaní,

     3.       primerane prosím postupujte v konaniach pred správnymi orgánmi,

     4.       dôsledne prosím dodržujte karanténne opatrenia ak sa na Vás vzťahujú a rovnako požadujte od osôb s ktorými komunikujete informácie či sa na nich vzťahuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení domácej izolácie.

Zdroj: Slovenská advokátska kancelária