Redakcia

Magdaléna Karvaiová, šéfredaktorka
JUDr. Filip Petrinec, PhD., gestor
JUDr. Dominika Cukerová, redaktorka
JUDr. Mária Dvončová, redaktorka

Recenzenti

JUDr. Ondrej Steiniger, recenzie
Mgr. Lukáš Steiniger, recenzie