Jana Baricová: nová sudkyňa Ústavného súdu SR

Po 4. júli 2014 sa skončil mandát trom sudcom Ústavného súdu SR. Doposiaľ sa náš nový prezident Andrej Kiska rozhodol vymenovať iba doktorku Janu Baricovú za novú sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky. V hre však ešte ostávajú dve voľné miesta. Komu skončil mandát a kto je Jana Baricová?

Redakcia 11. 07. 2014 2 min.
Jana Baricová Jana Baricová 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Spôsob výberu

Na základe čl. 134 ods. 2 ústavy SR, Národná rada navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu („ÚS SR“), ktorých má vymenovať prezident Slovenskej republiky. Prezident Kiska zo 6 navrhnutých kandidátov (navrhnutí boli JUDr. Imrich Volkai, JUDr. Eva Fulcová, JUDr. Jana Baricová, JUDr. Ján Bernát, JUDr. Miroslav Duriš, PhD., JUDr. Juraj Sopoliga) až u piatich dospel k záveru, že ich odborná spôsobilosť nie je dostačujúca na zastávanie postu sudcu ÚS SR[1].

Komu skončilo funkčné obdobie?

Funkčné obdobie troch sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky skončilo:

  • JUDr. Jánovi Auxtovi,

  • JUDr. Jurajovi Horváthovi,

  • JUDr. Jánovi Lubymu.

Prezidentové kritéria splnila len Baricová

Prezident si vybral zo 6 pôvodne navrhnutých kandidátov iba Janu Baricovú najmä preto, že u ostatných nezistil trvalý záujem o ústavné súdnictvo, ústavné právo a tak isto prezidentovi neboli známe výsledky sústavnej práce, ktoré by dokazovali ich naozajstný záujem stať sa sudcami ÚS SR.[2] Janu Baricovú prezident vymenoval za sudkyňu ÚS SR 10. júla 2014 a to na 12 rokov funkčného obdobia.

Kto je Jana Baricová?

Jana Baricová (60 r.) je sudkyňa s pomerne bohatou praxou. Doposiaľ pôsobila ako sudkyňa Najvyššieho súdu SR („NS SR“), kde zastávala pozíciu predsedkyne senátu, pričom bola členka správneho kolégia NS SR. Okrem toho je predsedníčka komisie pre tvorbu kódexu Súdneho poriadku správneho. Predtým ako začala pôsobiť na NS SR bola sudkyňou na okresnom súde ako aj na krajskom súde, ktorého bola aj podpredsedníčkou. Takisto sa venuje aj prednáškovej činnosti v problematike správneho práva. Patrí k sudcom, ktorí podali diskriminačnú žalobu a v roku 2010 bola kandidátkou ad hoc sudcu na ESĽP.[3]


1.Prezident SR Andrej Kiska vymenuje Janu Baricovú za sudkyňu Ústavného súdu SR. Dostupné na internete: <https://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=19477> (10.7.2014).

2. Tamtiež.

3. Kandidáti na post sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky v roku 2014. Dostupné na internete: http://www.viaiuris.sk/aktualne/448-kandidati-na-post-sudcu-usta.html#bar> (10.7.2014).