JUDr. Jana Dubovcová: Profil prvej slovenskej ombudsmanky

Počuli ste už o Jane Dubovcovej? Asi áno, len si možno neviete presne spomenúť, o koho ide a v akej súvislosti ste o nej počuli alebo čítali. Prvýkrát sa o zvolenie uchádzala už v roku 2002, ale vtedy ju predstihol nezávislý kandidát (s podporou HZDS a Smer-u) prof. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. Napokon sa na druhýkrát dočkala a v roku 2012 ju Národná rada SR (ako poslankyňu a kandidátku za SDKÚ-DS) zvolila za prvú slovenskú verejnú ochrankyňu práv (ombudsmanku). Pred týždňom, 28. marca 2014, uplynulo druhé výročie jej nástupu do funkcie.  

Redakcia 11. 04. 2014 5 min.
Jana Dubovcová Jana Dubovcová http://www.vop.gov.sk/

Ako sa to všetko začalo

Jana Dubovcová sa narodila v roku 1952 v Banskej Bystrici[i]. Už od detstva sa videla v právnickom povolaní, najlepšie ako sudkyňa. Podľa Dubovcovej vyjadrení pre časopis Corpus Delicti chcela z pozície sudcu reformovať svet k lepšiemu, najmä v otázkach ľudských práv a spravodlivosti, morálky a etiky nielen v práve[ii]. Jej idealistické predstavy z detského veku sú pochopiteľné, pretože v normalizačných sedemdesiatych rokoch minulého storočia bol útlak vládnej moci citeľný a v živej pamäti boli monštruózne procesy z päťdesiatych rokov. Prakticky v každej slovenskej rodine bol niekto, kto mal negatívnu skúsenosť s vtedajšou justíciou.

Hoci Dubovcová prešla rôznymi úskaliami a životnými peripetiami, svojho idealistického presvedčenia sa však nevzdala. Jej cesta za vysnívaným povolaním sudcu nebola priamočiara ani jednoduchá. Už na vysokoškolské štúdium práva sa nedostala na prvýkrát a bez ťažkostí[iii].  

Kto je JUDr. Jana Dubovcová?

JUDr. Jana Dubovcová absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia sa niekoľko rokov venovala právnej praxi, kým ju neprijali na súd. Potom pôsobila ako súdna čakateľka, kým sa v čase predrevolučného politického „odmäku“ v roku 1989 nestala sudkyňou[iv]. Následne pôsobila ako sudkyňa na Okresnom súde Banská Bystrica, kde sa postupne vypracovala až na predsedníčku.

Jana Dubovcová do povedomia slovenskej verejnosti vstúpila ako nebojácna a nekompromisná sudkyňa, ktorá nahlas pomenovala najvypuklejšie neduhy slovenského súdnictva. Vyslovila sa proti nekompetentnosti niektorých sudcov a rozšíreným prieťahom v súdnom konaní. Jej ťažiskovou témou sa stala korupcia a boj s nekalými praktikami v slovenskej justícii, hoci jej celoživotným smerovaním a poslaním je ochrana ľudských práv[v]. Dubovcovej protikorupčné aktivity na Okresnom súde Banská Bystrica okrem iných ocenili aj občianske združenia Aliancia Fair Play a Via Iuris. Jana Dubovcová sa stala prvou slovenskou sudkyňou alebo sudcom, ktorej bola udelená prestížna cena za občiansku statočnosť Biela vrana (2009)[vi].

Ako sa stať ombudsmanom: Príbeh JUDr. Dubovcovej

Práve čestnosť, spravodlivosť a túžba po lepšom zajtrajšku JUDr. Dubovcovú priviedli od práce sudkyne zameranej na ochranu ľudských práv k občianskej angažovanosti a k boju proti korupcii. Neskôr v snahe niečo reálne zmeniť nielen v slovenskej justícii rezignovala na post sudcu (2010) a začala sa angažovať v politike[vii].

Dubovcovej politická kariéra sa začala v roku 2010, keď sa ako nezávislá kandidátka na kandidátnej listine SDKÚ-DS prekrúžkovala do parlamentu. V Národnej rade SR však pôsobila len necelé dva roky a pred predčasnými parlamentnými voľbami v roku 2012 sa uchádzala o uprázdnený post Verejného ochrancu práv SR (ombudsmana), o ktorý mala záujem aj predtým[viii]. Jej úspešný protikandidát z roku 2002, prof. JUDr. Pavel Kandráč, CSc., po opätovnom zvolení už kandidovať nemohol (v dôsledku ústavnoprávneho pravidla označovaného ako zákaz iterácie)[ix], a tak otvoril priestor pre zvolenie prvej slovenskej ombudsmanky.

Príbeh so šťastným koncom

Jana Dubovcová už v roku 2010 išla do politiky s tým, že sa chce venovať ľudskoprávnej agende a v budúcnosti využije príležitosť kandidovať na post ombudsmana[x]. Ako nezávislá poslankyňa, ktorá do Národnej rady SR kandidovala za SDKÚ-DS, sa mohla spoľahnúť na podporu „svojho“ poslaneckého klubu. Podporu jej však bez váhania vyslovili aj poslanci ostatných koaličných strán vládnej koalície premiérky Ivety Radičovej (SDKÚ-DS)[xi].

Preto nebolo prekvapením, keď sa po úspešnej februárovej voľbe prvá slovenská ombudsmanka JUDr. Jana Dubovcová dňa 28. marca 2012 ujala funkcie Verejného ochrancu práv Slovenskej republiky[xii]. Počas prvých dvoch rokov jej päťročného funkčného obdobia sme o nej počuli viackrát. V poslednom čase pani ombudsmanka ostro protestovala proti kontroverznému zásahu elitných príslušníkov Policajného zboru SR v rómskej osade na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou[xiii]. S jej kritickým stanoviskom sa vôbec nestotožnil minister vnútra Róbert Kaliňák, ktorý nedovolil JUDr. Dubovcovej ani verejne predniesť svoje stanovisko na pôde Ministerstva vnútra SR.[xiv] 1. JUDr. Jana Dubovcová, prvá slovenská verejná ochrankyňa práv. Dostupné na Internete z: http://sk.wikipedia.org/wiki/jana-dubovcova. [online]. [Prístup k 1.4.2014].                
 2. RAFAJOVÁ, M. 2014. Rozhovor s verejnou ochrankyňou práv JUDr. Janou Dubovcovou. In: Corpus Delicti. Trnava: 2014, roč. 6, č. 6, s. 7. ISSN: 1338-4821.        
 3. RAFAJOVÁ, M. 2014. Rozhovor s verejnou ochrankyňou práv JUDr. Janou Dubovcovou. In: Corpus Delicti. Trnava: 2014, roč. 6, č. 6, s. 7. ISSN: 1338-4821.        
 4. RAFAJOVÁ, M. 2014. Rozhovor s verejnou ochrankyňou práv JUDr. Janou Dubovcovou. In: Corpus Delicti. Trnava: 2014, roč. 6, č. 6, s. 7-9. ISSN: 1338-4821.        
 5. Príhovor JUDr. Jany Dubovocovej, Verejnej ochrankyne práv Slovenskej republiky. Dostupné na Internete z: http://www.vop.gov.sk/uvodna-stranka. [online]. [Prístup k 1.4.2014].                            
 6. JUDr. Jana Dubovcová, prvá slovenská verejná ochrankyňa práv. Dostupné na Internete z: http://sk.wikipedia.org/wiki/jana-dubovcova. [online]. [Prístup k 1.4.2014].                          
 7. RAFAJOVÁ, M. 2014. Rozhovor s verejnou ochrankyňou práv JUDr. Janou Dubovcovou. In: Corpus Delicti. Trnava: 2014, roč. 6, č. 6, s. 7. ISSN: 1338-4821.          
 8. JUDr. Jana Dubovcová, prvá slovenská verejná ochrankyňa práv. Dostupné na Internete z: http://sk.wikipedia.org/wiki/jana-dubovcova. [online]. [Prístup k 1.4.2014].                          
 9. BRÖSTL, A. 2010. ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2010, s. 377-378. ISBN: 978-80-7380-248-6.
 10. História a vývoj inštitútu verejného ochrancu práv vo svete a na Slovensku. Dostupné na Internete z: http://www.vop.gov.sk/uvodna-stranka/historia. [online]. [Prístup k 1.4.2014].                                      
 11. JUDr. Jana Dubovcová, prvá slovenská verejná ochrankyňa práv. Dostupné na Internete z: http://sk.wikipedia.org/wiki/jana-dubovcova. [online]. [Prístup k 1.4.2014].                
 12. JUDr. Jana Dubovcová, prvá slovenská verejná ochrankyňa práv. Dostupné na Internete z: http://sk.wikipedia.org/wiki/jana-dubovcova. [online]. [Prístup k 1.4.2014].                
 13. JUDr. Jana Dubovcová, prvá slovenská verejná ochrankyňa práv. Dostupné na Internete z: http://sk.wikipedia.org/wiki/jana-dubovcova. [online]. [Prístup k 1.4.2014].                
 14. JUDr. Jana Dubovcová, prvá slovenská verejná ochrankyňa práv. Dostupné na Internete z: http://sk.wikipedia.org/wiki/jana-dubovcova. [online]. [Prístup k 1.4.2014].