Justičná akadémia SR otvára ďalšie odborné kurzy anglického jazyka

Justičná akadémia Slovenskej republiky ponúka možnosť zlepšiť svoje znalosti odbornej právnickej terminológie a komunikáciu prostredníctvom interaktívnych kurzov anglického jazyka.

Redakcia 29. 05. 2020 2 min.

Odborné jazykové kurzy sú určené pre sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov (vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, právnych čakateľov prokuratúry), ktorí chcú nadviazať na základné znalosti anglického jazyka s cieľom zlepšiť svoje komunikačné schopnosti s použitím odbornej právnickej terminológie v anglickom jazyku.

Každá študijná skupina absolvuje vzdelávací kurz v odbornej právnickej terminológii v rozsahu 40 vyučovacích hodín za jeden semester, tzn. celkovo 120 hodín vzdelávania počas troch semestrov s možnosťou získania záverečného certifikátu osvedčujúceho základnú, dobrú alebo výbornú znalosť právnickej terminológie z anglického jazyka.

Jazykové vzdelávanie bude prebiehať v malých skupinách pravidelne 2-krát týždenne po 90 minút počas pracovného týždňa. Plánovaný začiatok kurzov je september 2020.

Ponúkajú niekoľko variant kurzov, podľa preferencií účastníkov:

  • varianta online (nemusíte nikam dochádzať, ani sa od vás nevyžadujú špeciálne technické zručnosti, stačí mať pripojenie na internet). Online odporúčajú najmä pre tých, komu nie je časovo prijateľné stráviť viac času cestovaním ako samotným vzdelávaním.
  • varianta online s prezenčným elementom raz za čas
  • prezenčná varianta v sídle krajského súdu (kam budete musieť dochádzať 2-krát týždenne)

Kurzy sú pripravené na mieru, využívajú interaktívnu metodológiu, čerpajú z autentických výukových materiálov, opierajú sa o mnohé zaujímavé prípady a rozhodnutia súdov. Lektori sú skúsení a nie je to len nudné čítanie s prekladom.

Jazykové vzdelávanie je súčasťou národného projektu s názvom "Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov". Pre účastníkov - sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov - je účasť na odborných jazykových kurzoch anglického jazyka bezplatná. Ako uvádza Justičná akadémia SR:

"Aby sme mali istotu, že kurz nebude pre Vás príliš ľahký alebo príliš ťažký, potrebujeme Vás na úvod zaradiť do študijnej skupiny správnej jazykovej úrovne. Celý proces je dvojkrokový, pričom v prvom kroku si potrebujete vytvoriť svoj užívateľský profil a v druhom kroku vyplníte krátky diagnostický test. Termín na absolvovanie testu je od 18.05.2020 do 05.06.2020. Nebojte sa, budeme nestranní, všetko hodnotenie robí počítač a výsledky vidíme až po dokončení Vášho testu. Výsledky testu sú dôverné a prístup k nim majú iba osoby, ktoré testovanie majú na starosti a tie sú povinné zachovávať mlčanlivosť."

Bližšie informácie: TU

Registrácia a testovanie je určené pre nových záujemcov. Účastníci, ktorí od apríla 2020 už absolvujú kurzy anglického jazyka testovanie nemusia absolvovať.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky