Kniha o advokátovi Ladislavovi Čendulovi

Slovenská advokátska komora v rámci vlastnej publikačnej činnosti vydáva publikácie o významných osobách slovenskej advokácie.

Redakcia 07. 02. 2019 1 min.

V tomto roku vydala knihu o advokátovi JUDr. Ladislavovi Čendulovi, významnej osobnosti nielen banskobystrickej advokácie. Autorom publikácie je Mgr. Jozef Habočík.

Knihu Ladislav Čendula: Mojich šesť desaťročí v banskobystrickej advokácii uviedli do života na Novoročnom stretnutí právnikov v hoteli Carlton 10. januára  bývalí koncipienti a neskorší kolegovia a priatelia doktora Čendulu  Jozef Brázdil, Miroslav Abelovský, Ján Gereg a Jozef Švarc.

Pán Čendula sa na Novoročnom stretnutí zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť.

Knihu je možné si objednať a zakúpiť  u pani Ondrišovej v kancelárii SAK: ondrisova @sak.sk

Zdroj: Slovenská advokátska komora