Kofola prehrala spor o označenie výrobkov

Nebezpečenstvo zámeny v označeniach výrobkov. Hospodárska súťaž má viaceré podoby. Jednou z nich je aj možnosť vyvolania nebezpečenstva zámeny u spotrebiteľov.

Kofola prehrala spor o označenie výrobkov

Všeobecný súd dňa 6.októbra 2017 zamietol žalobu podanú spoločnosťou Kofola v rámci sporu o ochrannú známku týkajúcu sa označenia "UGO"

Vo februári 2013 podala spoločnosť Kofola na Úrade pre ochranné známky v Alicante (predtým nazývanú ÚHVT, teraz EUIPO) žiadosť o zápis nasledujúceho obrazového označenia pre nealkoholické nápoje vrátane ovocných štiav ako ochrannej známky EÚ:

Snímka obrazovky 2017 10 07 o 9.33.38

Taliansky výrobca vína Mionetto podal na EUIPO námietku proti žiadosti spoločnosti Kofola, ktorá sa týkala predchádzajúcej registrácie ochrannej známky v EÚ v prospech rovnakých výrobkov. Skoršia ochranná známka spoločnosti Mionetto vyzerá takto:

Snímka obrazovky 2017 10 07 o 9.33.51

EUIPO potvrdil námietku spoločnosti Mionetto, ktorú Kofola napadla pred Všeobecným súdom.

Súčasným rozsudkom Všeobecného súdu potvrdzuje rozhodnutie EUIPO, podľa ktorého na strane spotrebiteľov existuje pravdepodobnosť zámeny dvoch ochranných známok, a preto žalobu Kofoly zamieta ako nedôvodnú.
Treba poznamenať, že účastníci konania sa medzičasom dohodli na podmienkach súčasného používania dvoch ochranných známok takým spôsobom, že Kofola bude používať svoju ochrannú známku pre nealkoholické nápoje, zatiaľ čo spoločnosť Mionetto by sa obmedzila na používanie svojej ochrannej známky na alkoholické nápoje. Avšak, táto dohoda bola prijatá až po prijatí napadnutého rozhodnutia zo strany EUIPO, a teda nemá žiaden význam pre rozhodnutie Súdu prvého stupňa.

Zdroj: CVRIA, Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-176/16 Kofola / EUIPO