Koľko majú tí Rusi uložených peňazí na Cypre?

Európska únia sa chystá zachraňovať Cyprus a tým jej vzniká mandát na direktívne pôsobenie na Cyprus, ktorý sa tak musí prispôsobiť určitým požiadavkám Európskej únie, predovšetkým v oblasti daní a finančných tokov. Aj samotní Cyperčania sa musia podieľať osobitným odvodom na vklady na bankových účtoch vo výške 6,75%, resp. 9%. V médiách sa však v súvislosti so záchranou Cypru objavili informácie, že zachraňujeme ruských milionárov, ktorí tam majú uložené vysoké finančné sumy. Pozrieme sa sčasti na túto problematiku v tomto krátkom spravodajskom článku.

Redakcia 18. 03. 2013 2 min.
Cyprus a Ruské miliardy Cyprus a Ruské miliardy PENonline.sk

Podľa niektorých údajov by mali mať ruské súkromné osoby a spoločnosti na Cypre uložených viac ako 15 miliárd EUR, čo je viac ako súčasná pomoc Cypru zo strany Európskej únie. Dokonca pred necelým rokom prišla americká ratingová agentúra Moody´s s odhadom ruských aktív na Cypre v sume vo výške 44 miliárd amerických dolárov, čo je približne 33 miliárd EUR. Tak či onak, hovoríme o obrovských číslach, ktoré majú ruské subjekty (súkromné osoby alebo podnikateľské subjekty) uložené na cyperských účtoch v bankách. Okrem Rusov, veľmi početne zastúpenou skupinou, ktorá má uložené vysoké sumy na cyperských účtoch sú britské subjekty. Svoje spoločnosti majú na Cypre aj finančné skupiny Penta, J&T a viac ako 700 firiem slovenských podnikateľov.

Len na porovnanie podľa údajov Poštovej banky bolo v slovenských bankách uložených v roku 2012 25 miliárd EUR, čo je porovnateľné číslo s rozsahom uložených peňazí na cyperských účtoch Rusmi. Slovensko je pritom päťkrát väčšia krajina, čo sa týka počtu obyvateľov ako Cyprus. Tento nepomer je spôsobený predovšetkým tým, že veľkú časť všetkých vkladov na cyperských účtoch tvoria vklady s medzinárodným prvkom využívajúc Cyprus ako nástroj medzinárodnej optimalizácie, ochrany investícii, či zabezpečovacím prostriedkom absolútnej anonymity.

Pomoc Cypru sa viaže na povinnosť tejto stredomorskej krajiny zaviesť špeciálnu daň na vklady na cyperských účtoch. Vďaka tomu bola v posledných dňoch pred cyperskými bankomatmi taká hystéria. Cyperčania vyberali svoje peniaze, aby sa tie nestali predmetom tohto špeciálneho odvodu. V posledných hodinách sa objavujú informácie, že špeciálny odvod naráža na obrovský odpor domáceho obyvateľstva. Na druhej strane však zahraničné subjekty majúce svoje peniaze uložené na cyperských účtoch nereagujú tak operatívne ako domáce obyvateľstvo. Ruské vydanie časopisu Forbes preto označuje tento akt zo strany Cypru a Európskej únie titulom: „Rusi stratili behom jedného dňa 3,5 miliardy EUR“. Aká bude reakcia týchto „cyperských klientov“ a či vôbec bude mať špeciálny odvod nejaký významnejší vplyv na charakter medzinárodných štruktúr a ako vôbec bude projekt záchrany Cypru úspešný ukážu až nasledujúce týždne. Ak by možno Európska únia nezachraňovala Cyprus, mohlo by to mať pre ruské vklady na Cypre oveľa negatívnejšie dôsledky.