Príbehy slovenských podnikateľov: Predajca obuvi MIXER požiadal o ochranu pred veriteľmi

So slovom „mixér“ si na Slovensku spájame viacúčelový elektrospotrebič ako súčasť kuchynského vybavenia. V podnikateľskom svete je však sieť obchodov s obuvou MIXER známa ako stredne veľký podnik slovenskej proveniencie. Samotný názov odkazuje na širokospektrálnu ponuku obuvi a na špecifický segment trhu označovaný ako „Zmiešaný tovar“ v rámci obuvi (angl. Mixed Shoes).

Pavel Ördögh 20. 03. 2014 6 min.
Predajca obuvi Mixer Predajca obuvi Mixer Autumn leafs on a branch from 4freephotos.com

Čo sa stalo s Mixer-om?

V posledných týždňoch sa nad česko-slovenskou sieťou obchodov s obuvou začali sťahovať mraky. Najskôr v polovici februára 2014 česká pobočka Mixeru oznámila krach a koniec biznisu a český konkurzný súd začal konkurzné konanie voči obchodnej spoločnosti Mixer ČR s.r.o.[i] Obchodná sieť Mixer, ktorá v čase krachu prevádzkovala deväť predajní v obchodných centrách v najväčších českých mestách, za sebou zanechala dlhy vo výške minimálne 100.000.000,- Kč (v prepočte viac ako 3,6 milióna EUR)[ii].    

Koniec českej sestry, problémy aj na Slovensku

Aj keď prvotné problémy sa netýkali slovenskej pobočky Mixér SR s.r.o., úpadok českej spoločnosti sa v krátkom čase odzrkadlil na jej hospodárení. Pôvodný majiteľ slovenského Mixér-u Miloslav Bodnár to rukolapne pomenoval: „Česká spoločnosť nebola schopná uhradiť slovenskej spoločnosti dodávky tovarov a služieb, a tak sa jej problémy preliali na Slovensko a poznačili aj nás“[iii]. Dôsledky bankrotu českej spoločnosti sa napokon stali kameňom úrazu aj pre Mixér Slovensko, ktorý v týchto dňoch bojuje o prežitie na slovenskom trhu s obuvou.

Slovenská vetva sa snaží o vlastnú záchranu a požiadala Okresný súd Bratislava I o ochranu pred veriteľmi[iv] v rámci reštrukturalizačného konania (podala návrh na začatie reštrukturalizačného konania podľa ustanovení § 111 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii)[v]. Okrem problémov s likviditou podľa Miloslava Bodnára hlavným problémom slovenského Mixéru je previazanosť s predlženou českou sestrou: „Dôvodom na požiadanie o reštrukturalizáciu boli aj neuhradené záväzky českej firmy voči slovenskej“[vi].

Ako z kola von?

Aktuálne problémy slovenskej vetvy Mixéru sú podľa všetkého skutočne zapríčinené druhotnou platobnou neschopnosťou a previazanosťou so skrachovanou českou firmou. Podľa slov Miloslava Bodnára východiskom môže byť len súdna ochrana pred veriteľmi[vii] v rámci reštrukturalizačného konania podľa príslušných ustanovení Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „KaR“)[viii]. „Okresný súd Bratislava I uznesením povolil reštrukturalizáciu dlžníka Mixér podľa ustanovení § 113 ods. 1 Zákona o KaR[ix] s tým, že zároveň vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie,“ potvrdil hovorca Krajského súdu v Bratislave Mgr. Bc. Pavol Adamčiak pre portál HNonline[x].

Podľa údajov reštrukturalizačného správcu JUDr. Róberta Faturu Mixer SR aktuálne prevádzkuje na Slovensku len dve predajne, ktoré sú však zabehnuté a umiestnené v lukratívnych lokalitách (v bratislavskom Auparku a v Eurovea Shopping Centre)[xi]. Výška nesplatených pohľadávok slovenskej firmy voči českej pobočke zatiaľ nie je verejne známa. Vzhľadom na masívnu predlženosť spoločnosti Mixer ČR však môže byť problematické vymôcť aspoň časť z predmetných pohľadávok. Na druhej strane, nemôžeme vylúčiť ani existenciu splatných a neuhradených pohľadávok českej firmy voči slovenskej, ktoré budú zahrnuté do reštrukturalizačnej podstaty podľa ustanovení § 114 ods. 2 Zákona o KaR[xii].

Západ slnka nad sieťou MIXER?

Podľa informácií denníka E15 problémy česko-slovenskej siete predajní sú staršieho dáta a dokazujú ich nedávne zmeny vo vlastníckej štruktúre stratových firiem. Podľa informácií ekonomického denníka pôvodný vlastník slovenskej firmy Ing. Miloslav Bodnár ju na sklonku minulého roka predal za euro domácemu investorovi Jozefovi Balážovi[xiii]. Ten však Mixér SR následne predal spoločnosti Karlis Business, ktorej vlastníkom je americký investor. V dôsledku vlastníckych rošád je Jozef Baláž menšinovým spoločníkom a konateľom firmy, ktorá aktuálne bojuje o prežitie[xiv].

Napriek tomu, že slovenský trh s obuvou je vysoko konkurenčný, analytik spoločnosti Home Credit Ing. Michal Kozub podľa portálu HNonline žiadnu väčšiu vlnu krachov neočakáva. Problémy česko-slovenskej siete MIXER totiž považuje za prirodzený ozdravný proces, keď neúspešné firmy postupne odchádzajú z trhu, dalo by sa povedať – business as usual[xv]. Aktuálne dianie na trhu s obuvou glosuje nasledovne: „V súčasnosti na ňom pôsobí celý rad predajcov, medzi ktorými sa veľmi ľahko stierajú rozdiely. Ďalším charakteristickým znakom je neustály tlak na ceny[xvi].Slovenskú sieť chránia súdy. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/slovensku-siet-chrania-sudy [online]. [Prístup k 5.3.2014].

Slovenskú sieť chránia súdy. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/slovensku-siet-chrania-sudy [online]. [Prístup k 5.3.2014].

Slovenskú sieť chránia súdy. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/slovensku-siet-chrania-sudy [online]. [Prístup k 5.3.2014].  

Slovenskú sieť chránia súdy. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/slovensku-siet-chrania-sudy [online]. [Prístup k 5.3.2014].  

Zákon Národnej rady SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Slovenskú sieť chránia súdy. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/slovensku-siet-chrania-sudy [online]. [Prístup k 5.3.2014].    

Slovenskú sieť chránia súdy. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/slovensku-siet-chrania-sudy [online]. [Prístup k 5.3.2014].    

Zákon Národnej rady SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zákon Národnej rady SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Slovenskú sieť chránia súdy. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/slovensku-siet-chrania-sudy [online]. [Prístup k 5.3.2014].      

Slovenskú sieť chránia súdy. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/slovensku-siet-chrania-sudy [online]. [Prístup k 5.3.2014].      

Zákon Národnej rady SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Po páde v Česku prichádzajú problémy Mixéru aj u nás. Dostupné na Internete z: http://www.e15.sk/z-domova/po-pade-v-cesku-prichadzaju-problemy-mixeru-aj-u-nas. [online]. [Prístup k 1.3.2014].          

Po páde v Česku prichádzajú problémy Mixéru aj u nás. Dostupné na Internete z: http://www.e15.sk/z-domova/po-pade-v-cesku-prichadzaju-problemy-mixeru-aj-u-nas. [online]. [Prístup k 1.3.2014].          

Slovenskú sieť chránia súdy. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/slovensku-siet-chrania-sudy [online]. [Prístup k 5.3.2014].        

Slovenskú sieť chránia súdy. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/slovensku-siet-chrania-sudy [online]. [Prístup k 5.3.2014].