Koronavírus ako vis major – aké sú vaše cestovné práva

V téme cestovných práv by mali byť naši čitatelia doma, vzhľadom na sériu článkov o cestovných právach, ktoré sme Vám pred niekoľkými mesiacmi predstavili. Dnes však pasažierov trápi namiesto meškania letu alebo zlého počasia iný problém – nebezpečný koronavírus. Ak sa dotklo aj vás alebo vašich známych zrušenie letu z tohto dôvodu, alebo vás iba zaujíma, na čo majú poškodený nárok, máme tu pre vás stručný prehľad.

Redakcia 14. 02. 2020 3 min.

Práva z nariadenia

Ako občania EÚ vieme využiť naše práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004 („Nariadenie“), ktoré sa vzťahuje na nasledovné druhy letov:

  • lety v rámci EÚ,
  • lety s odletom v EÚ do tretej krajiny,
  • lety z tretej krajiny do EÚ, ak má váš letecký dopravca sídlo v EÚ.

Podľa Nariadenia majú cestujúci, ktorým bol zrušený let nasledovné možnosti:

  1. využijú svoj nárok na preplatenie 100% ceny letenky, alebo
  2. využijú svoj nárok na náhradný let.

Medzi uvedenými možnosťami si má cestujúci právo vybrať sám, pričom jeho výberom zaniká nárok na druhú možnosť. Takže ak vám prepravca preplatí cenu letenky, už nemáte nárok na náhradný let. Rovnako tomu je aj ak si zvolíte možnosť poskytnutia náhradného letu, ktorý bude mať porovnateľné prepravné podmienky, prichádzate o nárok na peňažnú kompenzáciu.

Ak by sa prepravca svojvoľne rozhodol, že vám nedá na výber a rovno vám preplatí výdavky na pôvodnú letenku, vzniká vám ďalej nárok na úhradu rozdielu medzi pôvodnou letenkou a novou letenkou, ktorý si budete musieť sami zakúpiť.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu možno odporučiť zvoliť si možnosť preplatenia ceny letenky, keďže v dôsledku zrušenia veľkého počtu letov vám prepravca s veľkou pravdepodobnosťou nebude schopný v najbližšom čase poskytnúť náhradný let.

Vis major

POZOR! Nemýľte si náhradu letenky s odškodným! Odškodné by sa v prípade zrušenia letu, ktorého vzdialenosť je viac ako 3 500 km, vyšplhalo až na sumu 600 EUR. Vyplatením odškodného v štandardných prípadoch nie je dotknuté právo na náhradu ceny letenky.

V aktuálnom prípade, kedy sú lety zrušené z dôvodu vírusu, sa situácia považuje za tzv. mimoriadnu okolnosť. Na túto prihliada aj samotné Nariadenie a pripisuje určitú mieru ochrany aj pre prepravcov. V prípade, ak sa vyskytne okolnosť, ktorú letecká spoločnosť nemala možnosť predvídať alebo ovplyvniť, nemá povinnosť uhradiť cestujúcim odškodné.

Keďže sa koronavírus považuje za vis major, teda vyššiu moc, ktorú spoločnosti nevedia ovplyvniť, nemáte nárok na odškodné za zrušenie letu z tohto dôvodu.

Let nezrušili, ale letieť nechcem

Možno skonštatovať, že k dnešnému dňu sa aerolinky po celom svete rozhodli lety do Číny alebo s prestupom v Číne zrušiť. Ak však váš let stále nebol zrušený, alebo máte letenku s odletom napríklad v máji, a to či už priamo do Číny alebo s prestupom v Číne, nezúfajte.

Ak váš let zrušený nebol a vy ním letieť nechcete, s veľkou pravdepodobnosťou získate preplatenú letenku v 100% výške aj na váš podnet. Aerolinky po celom svete vydali tzv. generálny waiver.

Waiver predstavuje prehlásenie leteckého prepravcu, že sa vzdáva svojich nárokov a v prípade, že let chcete zrušiť, môžete tak urobiť bez akejkoľvek sankcie, pričom vám preplatia celú sumu letenky rovnako, ako keby let zrušili sami.

  • Súvisiace právne predpisy