Kúpa bytu

Hľadanie svojho vysnívaného domova býva často náročné. Avšak, keď už nájdete svoju vysnívanú nehnuteľnosť je potrebné urobiť ešte niekoľko úkonov v prípade, že si ju chcete kúpiť.

Slovensko.Digital 04. 03. 2020 3 min.

Tento návod Vás prevedie krokmi, ktoré sú potrebné vykonať - už ako bolo spomenuté pri kúpe bytu. Nezáleží či ide o novostavbu, kde kupujete byt od developera alebo sa jedná o starší byt od pôvodného majiteľa.

Na začiatku je potrebné vykonať návrh na vklad do katastra. Tento úkon sa vykonáva na okresných úradoch. Úrad overí  dokumenty a následne, ak bude všetko v poriadku Vás zapíše do katastra nehnuteľností, ako majiteľa. Toto si vyžaduje aj určité poplatky. Je dôležité zdôrazniť, že podanie elektronicky je o polovicu lacnejšie ako osobne. 

Pri rozhodnutí katastra do 30 dní je poplatok 66€. Elektronicky 33€. Pri rozhodnutí katastra do 15 dní je poplatok 266€. Elektronicky 133€. 

Poznámka: Ak katastrálny úrad nevybaví Vašu žiadosť do stanovenej lehoty, máte nárok na vrátenie poplatku.

Samotné podanie sa vykonáva na stránke katastrálneho úradu alebo elektronicky. Následne obdržíte nový list vlastníctva.

Ďalším krokom je samotné prevzatie bytu. Tento krok nastáva po doručení návrhu na vklad od katastrálneho úradu. Preberanie bytu od pôvodného majiteľa je zdokumentované v preberacom protokole. Okrem iného, by mal tento protokol zahŕňať podpísaný stav meračov dodávky elektriny, tepla a vody ku danému dátumu odovzdávania bytu novému majiteľovi. 

Čo sa týka dodávok energií, keď sa pôvodný majiteľ odhlási z odberu energií, Vy ako nový majiteľ by ste sa mali čo najskôr prihlásiť k odberu.

Pre tento úkon sú potrebné nasledujúce informácie: 

 • číslo listu vlastníctva 
 • zákaznícke číslo pôvodného odberateľa elektriny
 • identifikátor odberného miesta elektriny 
 • výrobného číslo elektromeru
 • stav elektromeru
 • stav plynomeru

Následne uzatvoríte zmluvu s distribučnou spoločnosťou elektriny:

Po tomto kroku si môžete vybrať dodávateľa plynu a elektriny. Týmto zoznamom pre elektrinu a plyn disponuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 

Po vybavení týchto úradných záležitostí, je samozrejme potrebné oznámiť zmenu majiteľa bytu aj na bytovej správe. 

Pre toto vybavenie budete potrebovať nasledovné dokumenty:

 • list vlastníctva
 • preberací protokol
 • kontakt na správcu domu

Správcovi bytovej správy nahlásite počet osôb, ktoré budú v byte bývať a on Vám na základe toho vypočíta výšku zálohových platieb. Všetky tieto údaje budú uvedené na zmluve, ktorá Vám bude zaslaná na podpis. 

Netreba ani zabudnúť na prihlásenie sa na platbu koncesionárskych poplatkov. Povinnosť platiť koncesionárske poplatky vyplýva každému, kto už televízny prijímač vlastní alebo nie. Táto povinnosť prináleží osobe, ktorá platí elektrickú energiu v byte alebo v dome. Povinnosť platiť koncesionárske poplatky vzniká od nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom ste sa stali odberateľom elektriny. Avšak v prípade, ak ste platiteľom elektrickej energie na viacerých miestach, koncesionárske poplatky platíte len raz. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť RTVS

Ako nový majiteľ budete možno chcieť v novej nehnuteľnosť vykonávať aj istý druh rekonštrukcie. V niektorých prípadoch bude potrebné, aby ste tieto úkony oznámili stavebnému úradu.

Tieto druhy rekonštrukcie sa delia nasledovne:

 • úpravy bez potreby ohlásenia - napr. výmena podláh, okien, sanity, nová omietka, dvere alebo obklady
 • opravy, ktoré je potrebné ohlásiť stavebnému úradu - prístavby, jednoduché stavby, zbúranie steny, alebo bytového jadra
 • úpravy, ktoré si vyžadujú stavebné povolenie

Nevyhnutnou a dôležitou povinnosťou je aj prihlásenie sa k dani z nehnuteľnosti. Tá vzniká k 1. januáru od nasledujúceho roku ako ste nehnuteľnosť nadobudli. 

Posledným krokom je zmena trvalého bydliska. O tomto procese sa môžete dočítať tu

Bližšie sa o tomto návode ohľadom kúpy bytu sa dočítate tu.  

Autor: Eva Ruttkayová, Slovensko.Digital