Kvalita života je v rámci EÚ najvyššia v Švédsku; Slovensko skončilo na 20. mieste

Kvalita života v Európskej únii je najvyššia vo Švédsku. Vyplýva to z rebríčka, ktorý sme zostavili na základe údajov Eurostatu o kvalite života v jednotlivých členských krajinách . Švédi bodovali najmä v kvalite životného prostredia, relatívne vysokej schopnosti zvládať nečakané výdavky zo svojich príjmov a nízkej dlhodobej nezamestnanosti. Na druhom mieste skončilo Luxembursko, ktoré bodovalo najmä svojou ekonomickou silou.

Martin Baláž 02. 04. 2014 2 min.
Kvalita života Kvalita života Tree branch in spring from 4freephotos.com

V rebríčku sme zohľadnili 10 ukazovateľov publikovaných Eurostatom – od ekonomických indikátorov ako HDP na hlavu cez ukazovatele sociálnej polarizácie (rozdiely medzi mzdami mužov a žien, rozdiel medzi 80. a 20. príjmovým percentilom) až po údaje o kvalite životného prostredia, priemerný vek či subjektívny pocit šťastia občanov danej krajiny. Každému ukazovateľu sme pridelili rovnakú váhu. 

Rebríčku vo všeobecnosti dominujú staré členské krajiny EÚ. Naopak, nové členské krajiny skončili na chvoste. Zo susedných krajín dopadlo najlepšie Rakúsko, ktoré je štvrtým najlepším miestom pre život v rámci EÚ 28. To okrem vysokej ekonomickej výkonnosti boduje aj nízkou nezamestnanosťou a malou mierou zločinnosti. V rámci V4 najlepšie dopadla Česká republika, ktorá skončila na 14. mieste. Predbehlo nás aj Poľsko, ktoré skončilo osemnáste. Naopak, ešte horšie než my dopadlo Maďarsko, ktoré skončilo na 25. mieste. 

Slovensko skončilo v rebríčku na 20. mieste z 28, pričom pozitívne sme dopadli najmä v oblasti príjmovej nerovnosti (ktorá je u nás pomerne nízka). Na Slovensku je tiež tretí najnižší počet mladých ľudí, ktorí predčasne ukončia vzdelávanie. Taktiež pomer obyvateľov neschopných zvládnuť nečakané výdavky (36%) bol blízko priemeru EÚ. Naopak, veľkým problémom zostáva vysoká dlhodobá nezamestnanosť, ktorá u nás podľa Eurostatu dosiahla 9,4 % a bola tak štvrtá najvyššia v rámci EÚ. 

Najhoršia kvalita života je podľa nášho rebríčka v Bulharsku. To má okrem slabej ekonomickej výkonnosti problém aj s kvalitou životného prostredia. Zo starých členských krajín malo najnižšiu kvalitu života Grécko, ktoré skončilo šieste od konca. Kvalita života je nízka aj v pobaltských štátoch a Rumunsku.

Poradie krajín podľa kvality života:

 

1. Švédsko

2. Luxembursko

3. Holandsko

4. Rakúsko

5. Fínsko

6. Dánsko

7. Nemecko

8. Francúzsko

9. Slovinsko

10. Írsko

11. Belgicko

12. Malta

13. Veľká Británia

14. Česká republika

15. Cyprus

16. Taliansko

17. Španielsko

18. Poľsko

19. Portugalsko

20. Slovensko

21. Litva

22. Chorvátsko

23. Grécko

24. Estónsko

25. Maďarsko

26. Rumunsko

27. Lotyšsko

28. Bulharsko