LawstylePredstavitelia Slovenskej advokátskej komory privítali na pracovnom stretnutí v Bratislave 14.júna 2018 zástupcov regionálnej komory právnych poradcov v Krakove (OIRP v Krakove).Zástupca SAK Mgr. Ján Kutan, člen predsedníctva SAK, sa stretol sadw. Ewou Stawinskou, poverenou zástupkyňou prezídia Poľskej advokátskej komory.Bratislava - Ostrihom – V Ostrihome sa stretli slovenskí a maďarskí advokáti a advokátski koncipienti. Spoločné stretnutie zorganizovali Slovenská advokátska komora, Maďarská advokátska komora, Budapeštianska advokátska komora a župné advokátske komory Györ-Moson-Sopron a Komárom–Esztergom.Etiku sudcov k nám prišiel prednášať americký profesor.Ďalšími členmi advokátskej siene slávy sa stali štyria ocenení advokáti. Štatút udeľovania cien za celoživotný prínos advokácii stanovuje kritériá, komu je možné ocenenie udeliť.​V dňoch 11. – 13. apríla 2018 sa v Kodani uskutočnila Konferencia na vysokej úrovni, ktorá sa týkala pokračujúcej reformy systému Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“).Juraj Kotrusz má 32 rokov a vyštudoval právnickú fakultu v na Trnavskej univerzite. Už počas štúdia sa začal venovať jazykom a prekladateľstvu, neskôr sa na prekladanie špecializoval aj vo svojej praxi. Okrem prekladateľstva pracuje aj ako advokát a lektor angličtiny.Slovenská komora exekútorov oceňuje prijatie novely Exekučného poriadku, ktorá spolu so súvisiacimi zákonmi vstúpila do účinnosti 1. apríla minulého roka. Zavedenie náhodného elektronického prideľovania exekúcií na krajovom princípe vníma ako naplnenie svojej dlhoročnej snahy o presadenie tohto významného protikorupčného, transparentného a spravodlivého opatrenia.Nenechajte si ujsť príležitosť a nominujte osobu, ktorá by mohla byť nositeľom ocenenia za celoživotný prínos pre advokáciu.Významnosť dnešného dňa sa na Slovensku pripomína od roku 2001 ako Deň boja za slobodu a demokraciu, avšak dátum 17. november sa spája aj s Medzinárodným dňom študentstva, kedy si odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny pripomínajú študenti na celom svete.Prinášame vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu k článku zverejnenom v denníku SME.