LawstyleMiera nezamestnanosti na Slovensku v marci opäť klesla, a to z februárových 13,5 % na 13,3 %. Bola tak mierne nižšia než náš odhad  (13,4 %) aj konsenzus trhu (13,5 %). K poklesu prispel mierne nižší prílev nových uchádzačov o zamestnanie pri solídnom tempe umiestňovania na trhu práce. Nezamestnanosť tak pokračuje v trende postupného znižovania, ktorý začal ešte v polovici minulého roka. Pokles nezamestnanosti sme videli aj v sezónne očistených číslach.Krajiny skupiny PIIGS (Portugalsko, Írsko, Taliansko, Grécko, Španielsko) boli ešte donedávna považované trhmi za extrémne rizikové, pričom viaceré z nich museli v dôsledku finančnej krízy byť zachránené prostredníctvom európskych mechanizmov (EFSF, ESM). Ekonomická situácia v eurozóne sa však pomaly zlepšuje. Európska komisia na tento rok očakáva, že všetky krajiny PIIGS zaznamenajú rast HDP, vďaka čomu sa aj ich verejné financie budú zlepšovať. To by postupne malo niektorým krajinám umožniť vystúpiť zo záchranného programu a vrátiť sa späť na finančné trhy.Prvýkrát sa o zvolenie uchádzala už v roku 2002, vtedy ju predstihol kandidát s podporou HZDS a Smer-u prof. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. V roku 2012 ju Národná rada SR ako kandidátku za SDKÚ-DS zvolila za ombudsmanku. Minulý týždeň 28. marca 2014 uplynulo druhé výročie jej nástupu do funkcie. Pri tejto príležitosti sa poďme spoločne pozrieť, ako to vidí doktorka Dubovcová. Budeme vychádzať z jej aktuálnych vyjadrení pre stránku Úradu Verejného ochrancu práv SR a z oficiálnych správ ombudsmanky.  Počuli ste už o Jane Dubovcovej? Asi áno, len si možno neviete presne spomenúť, o koho ide a v akej súvislosti ste o nej počuli alebo čítali. Prvýkrát sa o zvolenie uchádzala už v roku 2002, ale vtedy ju predstihol nezávislý kandidát (s podporou HZDS a Smer-u) prof. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. Napokon sa na druhýkrát dočkala a v roku 2012 ju Národná rada SR (ako poslankyňu a kandidátku za SDKÚ-DS) zvolila za prvú slovenskú verejnú ochrankyňu práv (ombudsmanku). Pred týždňom, 28. marca 2014, uplynulo druhé výročie jej nástupu do funkcie.  K poklesu inflácie prispeli najmä ceny potravím, ktorých rast v eurozóne spomalil z 1,5% na 1,0% r/r. Naopak, tempo poklesu cien energií sa v marci zmiernilo z 2,3% na 2,1%. Jadrová inflácia po februárovom raste na 1,0% v marci podľa predbežných čísel opäť klesla, tentoraz na 0,8%Inflácia v eurozóne zaznamenala podľa predbežného marcového odhadu ďalšie spomalenie, keď klesla z februárových 0,7 % na 0,5 % medziročne. Inflácia sa tak stále viac vzďaľuje od cieľa ECB, ktorý je na úrovni 2 %.Kvalita života v Európskej únii je najvyššia vo Švédsku. Vyplýva to z rebríčka, ktorý sme zostavili na základe údajov Eurostatu o kvalite života v jednotlivých členských krajinách . Švédi bodovali najmä v kvalite životného prostredia, relatívne vysokej schopnosti zvládať nečakané výdavky zo svojich príjmov a nízkej dlhodobej nezamestnanosti. Na druhom mieste skončilo Luxembursko, ktoré bodovalo najmä svojou ekonomickou silou.Minulý týždeň sa uskutočnilo druhé zasadnutie Fed-u v tomto roku, ktoré prvýkrát viedla jeho nová predsedkyňa Janet Yellenová. Fed na ňom podľa očakávaní opäť znížil objem kvantitatívneho uvoľňovania. Objem nakupovaných aktív tak klesol zo 65 na 55 miliárd dolárov mesačne, pričom zníženie bolo rovnomerne rozdelené medzi vládne dlhopisy a hypotekárne cenné papiere (MBS).Miera nezamestnanosti na Slovensku podľa ÚPSVaR vo februári klesla z januárových 13,6 % na 13,5 %. K nižšej nezamestnanosti prispel najmä menší počet nových uchádzačov o prácu. Naopak, počet uchádzačov umiestnených na trhu práce bol vyšší než pred rokom. Nezamestnanosť klesala aj po sezónnom očistení. Nezamestnanosť ďalej pokračovala v miernom poklese, ktorý začal v polovici minulého roka. Ten je však zrejme spojený najmä s odchodom nezamestnaných do zahraničia čo ukázal aj posledný prieskum VZPS.Výsledok prezidentských volieb pri prvých dvoch miestach potvrdil očakávania vyplývajúce z  redvolebných prieskumov. Do druhého kola tak postúpili kandidáti Robert Fico a Andrej Kiska. Z makroekonomického hľadiska má prezident pomerne obmedzené možnosti ako priamo ovplyvňovať ekonomiku. Prezident síce môže vetovať zákony, avšak jeho veto môže byť prelomené jednoduchou väčšinou všetkých poslancov NRSR. Okrem toho môže ovplyvňovať podnikateľské prostredie prostredníctvom personálnych nominácií sudcov či predstaviteľov niektorých úradov, ktorých menuje. Zaujímavým momentom z ekonomického pohľadu by však bolo aj prípadné víťazstvo Roberta Fica, ktoré by malo za následok vznik novej vlády. Ten by automaticky spustil dočasné pozastavenie sankcií plynúcich zo Zákona o rozpočtovej zodpovednosti.Štatistický úrad minulý týždeň potvrdil odhad medziročného rastu reálneho HDP pre 4. štvrťrok na úrovni 1,5 %. K rastu ekonomiky prispelo najmä oživenie investícií do fixných aktív. Investície do nich zaznamenali po dvoch rokoch poklesu prvýkrát medziročný rast, pričom boli vyššie o 4 % r/r. Pozitívne k rastu prispievala aj spotreba domácností a spotreba vlády. Naopak, príspevok čistého exportu bol vo 4. kvartáli mierne negatívny.