Protiteroristická novela ústavy

Dnes sme mohli vidieť promptnú zmenu ústavy, ktorá súvisí najmä s atentátmi v Paríži. Poslanci schválili zmenu zákonneho limitu zadržania osôb.

Kristína  Jurišová 08. 12. 2015 2 min.

Ministerstvo spravodlivosti SR ako reakciu na útoky z Paríža predložilo na rokovanie vlády návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky, dnes bol návrh schválený parlamentom, pričom účinnosť nadobudne už 1. januára 2016.

Účelom novely je vytvorenie ústavných predpokladov pre účinnejší boj proti terorizmu, a to predĺžením lehôt zaistenia osoby pri trestných činoch terorizmu. Hlavný argument pre túto zmenu je založený na tom, že: ... súčasné lehoty sú nevyhovujúce pre náležité objasnenie veci a zadováženie potrebných dôkazov zo strany kompetentných orgánov štátu.” (zdroj: TASR).

Na úvod pripomenieme, že podľa platného a účinného právneho stavu osobu možno zadržať maximálne na 48 hodín, pri trestných činoch terorizmu to po schválení novely bude až na 96 hodín.

Pôvodný vládny návrh bol ešte prísnejší. Mal zmeniť aj lehotu, počas ktorej má sudca rozhodnúť o vzatí zadržaného do väzby resp. o jeho prepustení na slobodu. V súčasnosti má na to 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch maximálne 72 hodín. Po novom sa mala táto lehota pri trestných činoch terorizmu predĺžiť na 144 hodín, to nakoniec schválením pozmeňujúceho návrhu L. Žitňanskej vypadlo.

Novela sa primárne vzťahuje na druhý oddiel druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky, ktorý upravuje základné práva a slobody, a to osobnú slobodu jednotlivca a nedotknuteľnosť obydlia.

Nové znenie:

  •  čl. 17 ods. 3 druhá a tretia veta znejú: „Zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do 48 hodín a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodín prepustená na slobodu alebo odovzdaná súdu. Sudca musí zadržanú osobu do 48 hodín, pri obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín a pri trestných činoch terorizmu do 96 hodínod prevzatia vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo o jej prepustení na slobodu.“

Podľa navrhovateľa sa novela snaží nájsť v prípade stretu práv správnu vyváženosť medzi označenými chránenými záujmami spoločnosti a osobnou slobodou jedinca majúc pri tom na zreteli tú skutočnosť, že trestné činy terorizmu, predstavujú jednu z najzávažnejších bezpečnostných hrozieb, ktorým v súčasnosti čelí celý civilizovaný svet.

Vzhľadom na úzku previazanosť dotknutých ustanovení Ústavy Slovenskej republiky s normami trestného práva, bude potrebné vykonať aj súvisiace zmeny a doplnenie trestných kódexov, resp. tých zákonov, ktoré „vykonávajú“ čl. 17 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.