SK legalshot: Február 2019 - 1. vydanie

Dnešnými novinkami zo sveta zákonov budeme sčasti nadväzovať na články, ktoré ste si na Právnych novinách už mohli prečítať.

Bc. Magdaléna Karvaiová 03. 02. 2019 4 min.

Predložené návrhy zákonov

Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska

Nedávno sme Vás informovali o návrhu nového zákona, ktorým by sa menil a dopĺňal zákon o Rozhlase a televízii Slovenska. Možno sa mnohí čitatelia po prečítaní tejto novinky potešili, a to nie len občania teda fyzické osoby, ale aj podnikatelia.

Táto novela mala priniesť markantnú zmenu vo veci prispievania na riadny chod RTVS, pričom by sa doterajšia povinnosť občanov a podnikateľov prispievať naň zrušila. Príspevky uhrádzané nami by sa nahradili finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu.

O pár dní neskôr bol však predložený ďalší návrh zákona, ktorý má upravovať rovnaký zákon a dokonca sa v ňom tak isto rieši problematika príspevku na chod RTVS.

Tentokrát návrh zákona predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Simona Petrík.

Tento návrh zákona už neráta so zrušením povinnosti uhrádzať poplatok pre RTVS, ale rieši zmenu právnej úpravy, ktorá ustanovuje, či majú zamestnávatelia, ktorí sú podľa tohto zákona povinný uhrádzať poplatok na riadny chod RTVS za všetkých zamestnancov bez výnimky.  Nezdá sa im totiž spravodlivé uhrádzať poplatok aj za zamestnancov, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú na mieste výkonu práce, ako napr. zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke, a tiež za zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovný pomer (tzv. dohodári), akou je napríklad dohoda o brigádnickej práci študenta.

Podľa poslancov, sa jedná o neodôvodnený spôsob navyšovania úhrad za službu verejnosti, a preto žiadajú o zrušenie takej povinnosti zamestnávateľov. Tí by podľa nich mali prispievať len za takých zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy a nie sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Ako to celé dopadne? Dočkáme sa úplného zrušenia povinnosti prispievať, alebo sa iba upraví povinnosť zamestnávateľov? Budeme Vás informovať!

Zmrazovanie platov

V máji roku 2018 sme Vám pridali článok, v ktorom sme analyzovali rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci zmrazenia platov ústavných činiteľov.

Vtedy sa ústavný súd zaoberal návrhom generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Jaromíra Čižnára, ktorý tvrdil, že zmrazenie platov považoval za protiústavné a teda malo zasahovať do ústavne garantovaného princípu právneho štátu.

Ústavný súd vtedy uznal zmrazenie platov za protiústavné, avšak len pre niektorých zamestnancov. Pre prezidenta, poslancov NR a členov vlády takýto krok za protiústavný nepovažoval a teda návrhu vo zvyšnej časti  nevyhovel. 

Celý článok aj s rozhodnutím si môžete znovu prečítať tu.

Dnes tu však znovu máme návrh na úpravu platov, ktorý dňa 11.01.2019 navrhol Igor Matovič. Podľa neho je zvýšenie platu poslancov spolu s paušálnymi náhradami vo výške 42% neprípustné. V návrhu uviedol aj skutočnosť, že sa občania musia pripraviť na zdraženie plynu a elektriny o 6 %, tepla o 7 %, poplatku za SIPO o 530 %, pričom sa musia uspokojiť so zvýšením životného minima o symbolických 1,59 eur, daňového bonusu na dieťa o 0,60 eur, rodičovského príspevku o 6 eur, starobného dôchodku o 8,70 eur, invalidného o 7,40 eur, vdovského o 5,60 eur či sirotského o 2,70 eur.

V porovnaní so zvýšením platov poslancov od apríla 2019 o približne 1500eur považuje tieto sumy neprimerané a nemorálne.

Akú navrhuje zmenu?

Matovič pripúšťa, že by k rozmrazeniu platov podľa jeho návrhu síce prišlo, ale nie skokovo. Zvyšovali by sa totiž o presne také isté percento, o aké vzrastú platy zamestnancom v národnom hospodárstve.

Návrh by podľa neho mal prísť do platnosti už k 1.aprílu 2019, kedy by k zvýšeniu platov malo prísť.

Začiatkom tohto roka sme Vám však predstavili aj návrh zákona, podľa ktorého by sa plat poslancov mal odvíjať od aktuálnej minimálnej mzdy na Slovensku. Nešlo by teda o trojnásobok platu zamestnanca v národnom hospodárstve, a smerodajná by v tomto prípade bola minimálna mzda.

Ktorá z týchto možností sa nakoniec uplatní? Sledujte naše príspevky a my Vás budeme informovať medzi prvými.

Zmena zákonníka práce (Zákon č. 311/2001 zákonník práce)

Rovnako ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch, aj v tomto Vám pripomenieme starší príspevok, v ktorom sme Vás informovali o aktuálnych novinkách zo sveta zákonov.

Písali sme Vám o zákone, podľa ktorého by Slovenská republika zaviazala k rýchlejšiemu vydávaniu povolení na pobyt pre cudzincov, ktorí by sa tu zamestnali s cieľom nárastu počtu pracujúcich obyvateľov.

V návrhu zákona z 11.01.2019 však poslanci navrhujú, aby sa zaviedlo obmedzenie pri zamestnávaní cudzincov, čím chcú chrániť slovenský pracovný trh v prospech občanov. Obmedzenie by predstavovalo možnosť zamestnať iba 20% zahraničných pracovníkov prostredníctvom pracovných agentúr dočasného zamestnávania alebo iných zamestnávateľov.

Navrhujúci poslanci sú totiž názoru, že by vláda mala obmedziť udeľovanie pracovných pozícií pre občanov tretích krajín a ochraňovať tým pracovný trh.