SK legal shot: August 2019 - 3. vydanie

Dnešnými legislatívnymi správami potešíme motoristov. Ak ste si priplatili za vlastné, výnimočné EČV na Vašej ŠPZ, možno Vám zostane aj po predaji Vášho vozidla. Rovnako sa v parlamente bude rokovať aj o diaľničných známkach a v neposlednom rade nám možno pribudne nový pamätný deň. Viac informácií v dnešnom článku.

Bc. Magdaléna Karvaiová 19. 08. 2019 3 min.

Rovnaká ŠPZ aj po výmene auta

Predkladatelia nového návrhu zákona, ktorým by sa menil zákon o cestnej premávke, ako aj o správnych poplatkoch, sa zamerali na aktuálnu právnu úpravu tabuliek s evidenčným číslom vozidla, tzv. ŠPZ-tiek. V prípade schválenia ich návrhu už majitelia motorových vozidiel ostanú majiteľmi ŠPZ aj po predaji auta. Aké výhody táto úprava prinesie?

Začnime výhodami, ktoré sa týkajú priamo Vás – občanov, majiteľov vozidiel. Priplatili ste si za objednávku vlastného EČV a teraz auto predávate? Po predaji vozidla do iného okresu táto ŠPZ ďalej nebude platná aj napriek na prvý pohľad ľahko zapamätateľnej alebo personalizovanej tabuľke. Podobné problémy nastávajú pri predaji vozidla, na ktorého ŠPZ sa viaže ročná diaľničná známka, ktorá majiteľa stála 50 EUR a teraz o ňu môže prísť. Ak by sa novela zákona schválila, ŠPZ by Vám ostala a po kúpe nového vozidla by ste ju mohli opätovne využiť.

Predkladatelia pozdvihli aj pozitívne vplyvy na verejné financie, keďže zmena ušetrí financie vynaložené na nákup a tvorbu nových ŠPZ ako aj pozitívny ekologický efekt berúc do úvahy objem kovu potrebného na výrobu nových tabuliek. V neposlednom rade sa týmto predĺži aj doba vyčerpania kombinácií čísel a písmen v jednotlivých okresoch.

Nový pamätný deň

Ďalším návrhom zákona predloženým 15. augusta 2019 predkladatelia navrhujú zaviesť 27. jún ako pamätný deň v Slovenskej republike, presnejšie ako „Deň pamiatky obetí komunistického režimu“.

Takýto pamätný deň sa zaviedol už aj v susednom Česku a predkladatelia v návrhu apelujú na potrebu uctiť si osoby, ktoré sa stali obeťami komunistického totalitného režimu a to najmä v roku 30. výročia pádu tohto režimu.

Okrem prvotného plánu uctiť si tieto obete, predkladatelia považujú zavedenie takého pamätného dňa za vhodnú prevenciu pri zvyšovaní povedomia o nebezpečenstvách spojených s oslabením demokracie a slobody v krajine.

Ročná diaľničná naozaj na rok

Cestujete často po diaľnici a zišla by sa Vám ročná diaľničná známka? Okrem zakúpenia diaľničnej známky v januári, teda na začiatku kalendárneho mesiaca, možno cenu „ročnej“ diaľničnej známky považovať za neprimeranú. Dôvodom je, že ak si ročnú diaľničnú známku zakúpi vodič v januári, má možnosť využiť túto známku naozaj po dobu 365 dní. Všetci ostatní (tí, ktorí si známku zakúpia vo februári a neskôr) si kupujú „ročnú“ diaľničnú známku, ktorej platnosť môže byť kľudne aj iba mesiac. Cena je pritom rovnaká.

Predkladatelia návrhu zákona na zmenu zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preto navrhujú, aby mal každý motorista zakupujúci si ročnú diaľničnú známku nárok na jej využitie po dobu jedného roka, presne 365 dní. V prípade, ak by návrh schválili, by vlastníkom vozidiel s ročnou diaľničnou známkou zakúpenou v decembri táto platila až do decembra nasledovného roka.