SK legalshot: August 2019 - 4. vydanie

 Zjesenievať sa začína už aj na hradnom vŕšku a Národnej rade bolo za uplynulý týždeň doručených hneď niekoľko návrhov zákonov. Koľko budete po novom platiť za prepis vozidla, či už odzvonilo kontrolným nálepkám na predných sklách áut a aj to, ako budú po novom kontrolované volebné lístky sa dozviete v dnešnom vydaní Legal shot-u.

Martina Rievajová 26. 08. 2019 3 min.

Vylepšené hlasovacie lístky

Prvým z augustových návrhov zákonov je novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú Národnej rade predložili poslanci Národnej rady Marin Kéry a Martin Nemky.

Cieľom novely je podpora lepšej informovanosti voličoch o kandidátoch nachádzajúcich sa na hlasovacom lístku. Predkladatelia vidia problém najmä v časti, kde kandidát uvádza svoje zamestnanie, nakoľko mnoho kandidátov na tomto mieste neuvádza svoje skutočné zamestnanie, ale tento priestor využíva na propagáciu občianskeho združenia alebo právnických osôb.

Najviac toto zavádzanie v priestore pre zamestnanie využívajú práve nezávislí kandidáti, ktorí tento priestor využívajú na informovanie voliča, s akým politickým alebo občianskym hnutím sympatizujú, čím sa stráca idea nezávislého kandidáta.

Predkladatelia navrhujú, aby v prípade takéhoto zavádzania voliča bol kandidát vyzvaný na odstránenie zjavne nesprávneho určenia zamestnania na kandidátnej listine či hlasovacom lístku. V prípade, ak takúto výzvu neuposlúchne, bude zo zoznamu vyškrtnutý. Toto by malo spadať do právomoci Štátnej komisie pre voľbu a financovanie politických strán.

V prípade schválenia návrhu je navrhovaná jeho účinnosť až na máj 2020, teda by sa zmena nedotkla nadchádzajúcich parlamentných volieb.

Jednotný poplatok za prepis vozidla

Predkladatelia návrhu zákona, poslanci na čele s Miroslavom Ivanom, sa na Národnú radu obracajú s návrhom, ktorý by mal zbytočne rastúce správne poplatky za prepis vozidla zastaviť a ustáliť.

Momentálne sa suma, ktorú prevádzkovateľ vozidla pre prepise vozidla zaplatí zvyšuje priamo úmerne s výkonom motora v kilowattoch. Takto môže dosiahnuť až 3 900 €, čo predkladatelia označujú za daň z luxusu, ktorá nezodpovedá administratívnym nákladom na tento prepis.

Keďže najnižší poplatok za prepis vozidla je stanovený na 33€, predpokladá sa, že táto suma vyjadruje reálne administratívne náklady, ktoré si prepis vozidla vyžaduje. Je neúčelné, aby sa za prepis platila vyššia suma, ktorá predstavuje daň z luxusu, a preto táto novela navrhuje zjednotiť sumu za prepis motorového vozidla na sumu 33€ bez ohľadu na výkon motora.

V prípade schválenia sa vodiči na znížené náklady môžu tešiť už od budúceho roka.

Koniec kontrolným nálepkám na prednom skle

 Ďalšia dobrá správa pre vodičov sa týka technických a emisných kontrol. Momentálne je každý držiteľ vozidla podrobiť svoje vozidlo technickej a emisnej kontrole. O tom, že si povinnosť splnil sú mi vzdané tri doklady: a, protokol, b, osvedčenie o kontrole ( ide o kartičku) a c, nálepka, ktorá sa lepí na čelné sklo.

Poslanci Národnej rady na čele s Miroslavom Ivanom považujú toto množstvo sprievodných dokladov za nadbytočné, a preto navrhujú urobiť administratívne aj finančné zjednodušenie. Podľa ich návrhu už nebude potrebné na čelné sklo auta lepiť kontrolné nálepky a ani si ich kupovať. Keďže pri kontrole auta policajti dokážu bez problémov zistiť či bolo vozidlo podrobené kontrole, lepenie nálepiek na sklá áut nie je vôbec potrebné.

Aj keď sa súčasná cena takejto nálepky pohybuje okolo 3,5€, podľa navrhovateľov ide o zbytočné výdavky a zbytočnú administratívu s tým spojenú. V prípade prijatia tohto návrhu zákona sa na čisté predné sklá môžete tešiť už od decembra tohto roka.