SK legal shot: December 2019 - 2. vydanie

To, že sa blížia Vianoce je viditeľné aj na nových prijatých zákonoch, z ktorých cítiť charitatívny podtext. Viete, kde bude po novom končiť kozmetika po dátume spotreby? Ako si budú môcť podnikatelia prilepšiť na výstavbe bytov pre svojich zamestnancov? A čo budú musieť robiť supermarkety s jedlom po dobe minimálnej trvanlivosti? My vieme, a preto sa s tým s vami radi podelíme v dnešnom vydaní Legal shot-u.

Martina Rievajová 09. 12. 2019 3 min.

Kozmetika pre charitu

Predkladatelia novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa rozhodli spojiť ekológiu s charitou. Na jednej strane sa rozhodli riešiť vyhadzovanie kozmetiky či lepšie povedané spomaliť plytvanie takouto kozmetikou, a na strane druhej pomôcť sociálne slabším rodinám.

Predmetom tejto právnej úpravy sa stala kozmetika po dátume minimálnej doby spotreby, ktorá sa zbytočne vyhadzuje napriek tomu, že je spôsobilá na také isté využívanie ako pred uplynutím tejto doby. Otázku, čo urobiť s takouto kozmetikou sa navrhovatelia rozhodli vyriešiť v rámci myšlienky solidarity.

Po novom bude môcť distribútor kozmetiky, ktorej skončila doba spotreby takúto kozmetiku bezodplatne sprístupniť organizáciám, ktoré sa zaoberajú charitatívnou činnosťou. Podmienkou na takéto poskytnutie kozmetiky bude, že kozmetika nesmie byť škodlivá pre ľudské zdravie a musí ísť o kozmetiku dennej spotreby. Čo si pod pojmom „kozmetika dennej spotreby“ predstaviť napovie až právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva.

Na kozmetiku sa sociálne slabšie rodiny môžu tešiť už od nového roka, kedy novela nadobudne účinnosť.

Zamestnanecké byty

Od nového roka začne platiť novela zákona o dani z príjmu v zmenenej podobe. Zmena sa týka nového typu daňového zvýhodnenia, ktoré si budú môcť uplatniť zamestnávatelia.

Cieľom novely je podpora pracovnej mobility, a to tak, že sa daňovými výhodami podporí výstavba bytov, ktoré budú určené pre zamestnancov. Predkladatelia chcú takto zlepšiť situáciu spojenú s bývaním, kvôli ktorej pracovné sily na Slovensku nie sú dostatočne vhodne rozložené.

Na základe novely bude môcť zamestnávateľ, ktorý je obchodnou spoločnosťou či družstvom a zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, postaviť alebo si inak zabezpečiť jednu z presne vymedzených typov budov, ktoré bude využívať na ubytovanie zamestnancov. Pričom zamestnancom bude zamestnávateľ poskytovať na ubytovanie v takejto budove zľavu.

Výhodou pre podnikateľov, ktorá z tejto novely plynie, je doba odpisovania takejto budovy zo základu dane právnickej osoby. Zatiaľ čo podľa riadneho členenia majetku podnikateľa do odpisových skupín sa obdobné budovy odpisujú až 40 rokov, tak v prípade budovy pre zamestnancov, si podnikateľ môže takúto budovu odpísať už za 6 rokov.

Novela je účinná už od 1.1.2020, ale podľa prechodných ustanovení si podnikatelia budú môcť budovy odpisovať výhodnejšie, aj keď ich postavili pred dátumom účinnosti.

Koniec mrhania potravinami

Poslednou z vybraných solidárnych noviel zákonov je novela zákona o potravinách. Ňou plánujú navrhovatelia riešiť problém nadmerného  plytvania potravinami v supermarketoch.

Problém sa týka krátkej doby minimálnej trvanlivosti, po ktorej sa supermarkety potravín vo veľkom zbavujú, pričom môže ísť o nezávadnú potravinu plne spôsobilú na konzumáciu.

Prevádzky obchodov s potravinami, ktoré majú predajnú plochu väčšiu ako 400m2 sú od prvého januára budúceho roka povinné potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, podarovať registrovaným charitatívnym organizáciám. Podmienkou takéhoto darovania je, že potraviny musia byť bezpečné, čo znamená, že sa napríklad zmenila len farba alebo vôňa potraviny, avšak ani jedna zo zmien nemá dopad na jej nezávadnosť.

To, že nejde len o odporúčanie, ale o zákonom stanovenú povinnosť potraviny po dobe trvanlivosti podarovať, je vyjadrené pokutou, ktorá bude podnikateľovi uložená v prípade, ak takéto potraviny nepodaruje. Pokuta sa pritom bude pohybovať od 100 eur až do 100 000 eur.

Zatiaľ, čo pre väčšie obchody to bude povinnosť, pre tie menšie, s predajnou plochou do 400m2 pôjde o možnosť sa takto potravín zbaviť a využiť ich na ušľachtilé účely.