SK legalshot: Február 2019 - 2. vydanie

Dnes sme tu znovu s pravidelnou dávkou informácií z oblasti nových návrhov zákonov. Pozrime sa spolu, o čom budú mať v nasledujúcich týždňoch zákonodarcovia možnosť rozhodnúť.

Bc. Magdaléna Karvaiová 10. 02. 2019 3 min.

Zrušenie nezmyselných povinností zamestnávateľov

Nový návrh zákona z 11.1.2019 by mal mať pozitívny vplyv najmä na zamestnávateľov. Tento návrh rieši zmenu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý všetci my, zamestnanci a zamestnávatelia, poznáme pod skratkou BOZP.

Pre tých, ktorí sa s týmto zákonom ešte nestretli, prinášame zároveň krátku definíciu. Spomínaný zákon ,,BOZP“  v prevažnej väčšine upravuje povinnosti zamestnávateľov, ktorými sa zákonodarca snaží dosiahnuť ochranu zdravia zamestnancov, tiež predchádzať rôznym rizikám, ako aj eliminovať faktory, ktoré spôsobujú pracovné úrazy, choroby z povolania a iné poškodenia zdravia z práce, a to v čo najvyššej miere.

V momentálne platnej právnej úprave sa však vyskytujú aj povinnosti zamestnávateľov, ktoré poslanci Národnej rady Slovenskej republiky považujú za v praxi nereálne a obsolentné. Presnejšie sa jedná o povinnosť oboznamovať zamestnancov s dopravnými predpismi, pričom tieto právne predpisy považujú za také, ktorými sa zaisťuje bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Taktiež navrhujú vylúčiť povinnosť realizácie skúšobnej jazdy so zamestnancami, ktorým má byť pridelené vozidlo ako pracovný prostriedok. Poslanci sú totiž toho názoru, že v prípade ak má daný zamestnanec vodičské oprávnenie, nemalo by mu vedenie vozidla spôsobovať problémy a skúšobná jazda by mohla byť zrealizovaná, avšak iba na báze dobrovoľnosti zamestnávateľa.

Zaujímalo by Vás aké iné povinnosti má podľa tohto zákona Váš zamestnávateľ? Dajte nám vedieť do komentárov, a radi Vám pripravíme krátky prehľad aj v tejto oblasti.

Jazda zamestnanca na firemnom aute možno už bez zdĺhavých evidencií

Ďalším návrhom zákona by sa mohla odstrániť evidenčná povinnosť právnických osôb.

Zákonom stanovená povinnosť podnikateľov je, aby v prípade, že je ich vozidlo zverené inej osobe, musia viesť podrobnú evidenciu, ktorá obsahuje tieto údaje: meno, priezvisko vodiča, trvalý pobyt vodiča, evidenčné číslo vozidla a dátum a čas, na ktorý bolo vodičovi auto zverené.

Vyžaduje to od nich zákon o cestnej premávke, a predkladatelia návrhu sú názoru, že to predstavuje zbytočnú administratívnu záťaž pre podnikateľov.

Ako si to teda predstavujú?

Podľa nich by bolo dostačujúce, aby zákon stanovoval povinnosť podnikateľom, byť schopný v prípade potreby tieto informácie uviesť, čo by u malých a stredne veľkých podnikateľov nemalo spôsobovať problém. Navyše, sa im vedenie evidencie nezakazuje, avšak im nebude zákonom prikázané.

Vedenie evidencie je samozrejme odporúčané veľkým podnikateľom, ktorí sú prevádzkovateľom väčšieho počtu vozidiel, keďže by bez takej evidencie podľa všetkého nedokázali jednoznačne v prípade potreby požadované informácie uviesť.