SK legal shot: Júl 2019 - 5. vydanie

Dnešné vydanie Legal shot-u je nabité legislatívnymi novinkami. Čítajte a dozviete sa, na aké povinnosti sa majú pripraviť výrobcovia plastových obalov, aký nový spôsob financovania zdravotníctva je na stole a aj to, o koľko si už od januára prilepšia vdovy a siroty politických väzňov.

Martina Rievajová 29. 07. 2019 3 min.

Nové povinnosti výrobcov plastových obalov

Do legislatívneho procesu bol predložený Ministerstvo životného prostredia SR návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, od ktorého si predkladatelia sľubujú zefektívnenie zákona o odpadoch.

Zákon o odpadoch zaviedol povinnosti pre výrobcov obalov, na základe ktorých sa systémom zberu vyzbieralo približne 60% jednorazových plastových nápojových obalov, z tých, ktoré boli uvedené na trh v SR.

Podľa legislatívy a stanovísk európskych orgánov sa bude do roku 2025 recyklovať 65% hmotnosti odpadov, ale len 50% plastov. Plasty sú len ťažko biologicky rozložiteľné, a preto je práve zálohovanie najefektívnejšou voľbou.

Návrh zákona zavádza nový zálohový systém jednorazových obalov na nápoje. Na základe tohto systému bude výrobca obalov napríklad povinný zálohovať jednorazové obaly na nápoje a zabezpečiť označovanie obalu, aby bolo zrejmé, že podlieha systému zálohovania, ale aj mnohé ďalšie. Týmto systémom sa budú zálohovať plastové fľaše a plechovky určené pre nápoje.

V prípade prijatia tohto návrhu, ktorý sa momentálne nenachádza ani v prvom čítaní, by zálohový systém platil pre obaly uvádzané na trh od roku 2022.

Financovanie zdravotníctva po novom

Do prvého čítania sa pred letom dostal aj návrh ústavného zákona o rozpočtovaní výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo. Zákon bol predložený poslancom Marekom Krajčím, ktorý týmto návrhom rieši predvídateľnosť navyšovania výdavku štátu do verejného zdravotníctva.

Financovanie zdravotníctva je jednou z najviac vytýkaných a medializovaných tém, čo si pri súčasných dlhoch v zdravotníctve pýta riešenie. Predkladateľ navyše poukazuje aj na jeden z najnižších príspevkov do zdravotníctva spomedzi členských štátov, v ktorých je miera príspevku aspoň v hodnote 9,6% HDP daného štátu, zatiaľ čo na Slovensku ide len o niečo málo viac ako 7% HDP Slovenska.

Predkladateľ navrhuje zabezpečiť neustále predvídateľné navyšovanie týchto výdavkov tak, že každý rok sa bude podiel HDP dvíhať o presne stanovené percento, pokým nedosiahne európsky priemer.

Výdavky štátu na verejné zdravotníctvo budú musieť byť v takej výške, aby presahovali percentuálny podiel na HDP Slovenskej republiky v porovnaní s predchádzajúcim rokom aspoň o 0,1 %.

V prípade prijatia tohto návrhu zákona v súčasnom znení na septembrovej schôdzi, by táto úprava nadobudla účinnosť už od októbra tohto roka.

Rodiny politických väzňov si prilepšia

 Poslanci Národnej rady na čele s Antonom Hrnkom stihli ešte do parlamentných prázdnin predložiť novelu zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom, ktorá bola posledný júnový týždeň prijatá a schválená Národnou radou. Dôvodom je práve stagnovanie podielu príplatku k zvyšujúcej sa výške priemerného dôchodku.

Od účinnosti zákona z roku 2007 sa nemenila výška tohto príspevku napriek tomu, že výška priemerného dôchodku narástla o viac ako 100€. Touto novelou sa predkladatelia snažia zlepšiť najmä situáciu oprávnených osôb, ktorými sú najmä väzeň, manželka väzňa (vdova) a deti väzňa (siroty). Momentálne je týchto osôb na Slovensku okolo 2000 a kvôli vysokému veku ich počet klesá.

V praxi sa zmena prejaví tak, že výška príplatku k dôchodku je 5eur za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody a podobne. Ide o navýšenie o 3€ z pôvodných 60 Sk

Zákon nadobudne účinnosť 1.1.2020.