SK legalshot: Jún 2019 - 3. vydanie

Posledné týždne boli mimoriadne bohaté na návrhy zákonov. V dnešnom výbere sa dozviete, aké prilepšenie sa pripravuje pre tehotné ženy, že sa pacienti s nádorovými ochoreniami možno dočkajú kratších lehôt na operácie, ale aj dobré správy pre podnikateľov, ktorým ešte stále nedorazila online registračná pokladnica. Čítajte Legalshot a dozviete sa viac!

Martina Rievajová 18. 06. 2019 3 min.

Tehotenský príspevok

Prvým zo série dnešného výberu návrhov zákonov je novela zákona o sociálnom poistení, ktorý bol Národnej rade predložený hnutím OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO). Cieľom tohto zákona je pomôcť mladým rodinám a sociálne znevýhodneným osobám, v tomto prípade pomocou nového druhu nemocenskej dávky.

Predkladatelia vidia nedostatky v momentálnej podpore, ktorá je venovaná tehotným ženám, a to najmä po finančnej stránke, keďže z dôvodu gravidity sa zvyšujú výdavky ženy na stravu, ošatenie, ale aj na prípravu príchodu dieťaťa.

Túto situáciu by mal vyriešiť tzv. tehotenský príspevok. Ide o nový druh nemocenskej dávky, na ktorý by mala žena nárok od ukončenia dvanásteho týždňa tehotenstva, podmienky by ostávali zhodné s momentálnymi podmienkami na získanie materského, teda že budúca mamička by musela byť buď zamestnaná alebo pracujúca na to, aby si tento nárok mohla uplatniť.

Tehotenský príspevok by mal byť vo výške momentálneho rodičovského príspevku, a teda v mesiaci, ktorý ma 31 dní by to bolo 220,72 eur. Išlo by o značné prilepšenie.

V prípade schválenia tohto návrhu je jeho účinnosť plánovaná predkladateľmi na 1.1.2020.

Online registračné pokladnice bez pokuty

Ministerstvo financií predložilo v posledných dňoch Národnej rade návrh zákona, ktorým sa mení zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a zákon o správe dodaní a poplatkov.

Ako praktický nedostatok zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa podľa navrhovateľa ukázalo nedostatočné pokrytie trhu online registračnými pokladnicami. V záujme ochrany podnikateľských subjektov Ministerstvo financií navrhuje, aby pre tých podnikateľov, ktorí nebudú mať včas uvedené online registračné pokladnice do prevádzky ustanoví zo zákona odklad ukladania pokút.

V praxi by realizácia návrhu zákona mala vyzerať tak, že ak si podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu vybral na evidenciu tržieb online registračnú pokladnicu, a táto mu nebola dodaná včas, tak takýto podnikateľ by nemohol byť pokutovaný za nepoužívanie online registračnej pokladnice.  Predpokladom na odklad pokutovanie je práve dôkaz predložený podnikateľom vo forme písomného potvrdenia alebo e-mailu, že si do dňa účinnosti zákona záväzne objednal online registračnú pokladnicu u certifikovaného  výrobcu či dovozcu.  

Odklad pokút by v zmysle návrhu zákona platil až do 30.9.2019, od tohto dátumu by sa na nedodanie pokladnice prihliadať už nemalo.

Operácia nádorov na zozname čakateľov

Z pera poslancov Igora Matoviča a Mareka Krajčího vzišiel posledný vybraný návrh zákona, ktorý novelizuje zákon o zdravotných poisťovniach, ale aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách. Problémom, ktorý chcú predkladatelia vyriešiť návrhom zákona je súčasný úzky rozsah chorôb, na ktoré sa vytvárajú oficiálne čakacie listiny.

Momentálny zoznam nezahŕňa nádorové ochorenia, rovnako ani operačné zákroky, ktoré s týmito ochoreniami súvisia, napriek tomu, že je pre pacientov mimoriadne dôležité, aby za včasnou diagnostikou nasledoval operačný zákrok. Návrhom chcú navrhovatelia presadiť, aby operačné zákroky v súvislosti s nádorovým ochorením mohli byť vykonávané do 14 dní odo dňa indikácie operácie.

Tento cieľ sa má dosiahnuť hneď niekoľkými legislatívnymi zmenami, a to napr.:

- rozšírením zoznamu chorôb, na základe ktorých sú pacienti zaradení do čakacieho zoznamu, o nádorové ochorenia,

- udeliť povinnosť zdravotnej poisťovni zabezpečiť pacientovi zaradenému na čakací zoznam z dôvodu nariadenie operačného zákroku v súvislosti s nádorovým ochorením, úhradu tohto zákroku do 14 dní od zaradenia na zoznam

- zabezpečiť, aby priemerný čas úhrady operačných zákrokov súvisiacich s nádorovým ochorením nepresiahol 14 dní

Táto pomerne zložitá úprava by v prípade schválenia návrhu nadobudla účinnosť od marca budúceho roka.